Formuláře

Žádost o uvolnění žáka z výuky DOCX   PDF
Žádost o pravidelné uvolňování žáka z výuky DOCX   PDF
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na škole v přírodě DOCX   PDF
Odnětí souhlasu se zpracováním osobních údajů DOCX   PDF
Plnění povinné školní docházky žáka/žákyně v zahraničí DOCX   PDF
Žádost o zapůjčení IT techniky pro použití při distanční výuce DOCX   PDF

 

Školní řád

Školní řád PDF
Příloha školního řádu č.1 - provoz učeben PDF
Příloha ke školnímu řádu (opatření k Covid-19) PDF
Řád provozu učebny PDF

 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání – Klasifikační řád (součást Školního řádu ZŠ Kladská) PDF

 

Vnitřní řád ŠD

Vnitřní řád ŠD PDF

 

Vnitřní řád ŠK

Vnitřní řád ŠK PDF

 

Výroční zpráva

Školní rok 2020/2021 PDF
Školní rok 2021/2022 PDF
Školní rok 2022/2023 PDF
Svázaná výroční zpráva včetně příloh a fotografií je k nahlédnutí v kanceláři školy.

 

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program PDF

 

ICT plán školy

Protože ICT plán naší školy obsahuje mnoho důvěrných informací o škole a jejím vybavení, je k nahlédnutí u vedení školy. Děkujeme za pochopení.

 

Preventivní program školy

Preventivní program školy PDF

 

Střednědobý výhled hospodaření

rok 2018-2020 PDF
rok 2019-2021 PDF
rok 2020-2022 PDF
rok 2021-2023 PDF
rok 2022-2024 PDF
rok 2023-2025 PDF
rok 2024-2026 PDF

 

Rozpočet ZŠ

Schválený rozpočet 2018 PDF
Schválený rozpočet 2019 PDF
Schválený rozpočet 2020 PDF
Schválený rozpočet 2021 PDF
Schválený rozpočet 2022 PDF
Schválený rozpočet 2023 PDF
Schválený rozpočet 2024 PDF


Různé

Doučování žáků škol (Financováno EU – Next Generation EU) PDF
Digitální technologie pro školy (Financováno EU – Next Generation EU) PDF
Zákon o ochraně oznamovatele více
Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového záznamu PDF