Formuláře

Žádost o uvolnění žáka z výuky DOCX   PDF
Žádost o pravidelné uvolňování žáka z výuka DOCX   PDF
Žádost o odklad povinné školní docházky dítěte DOCX   PDF
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na škole v přírodě DOCX   PDF
Odnětí souhlasu se zpracováním osobních údajů DOCX   PDF

 

Školní řád

Školní řád PDF

 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání – Klasifikační řád (součást Školního řádu ZŠ Kladská) PDF

 

Vnitřní řád ŠD

Vnitřní řád ŠD PDF

 

Vnitřní řád ŠK

Vnitřní řád ŠK PDF

 

Výroční zpráva

Svázaná výroční zpráva včetně příloh a fotografií je k nahlédnutí v kanceláři školy. PDF

 

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program PDF

 

ICT plán školy

Protože ICT plán naší školy obsahuje mnoho důvěrných informací o škole a jejím vybavení, je k nahlédnutí u vedení školy. Děkujeme za pochopení.

 

Preventivní program školy

Preventivní program školy PDF

 

Střednědobý výhled hospodaření

rok 2018-2020 PDF
rok 2019-2021 PDF

 

Schválený rozpočet 2018

Schválený rozpočet 2018 PDF