Formuláře

Žádost o uvolnění žáka z výuky DOCX   PDF
Žádost o pravidelné uvolňování žáka z výuka DOCX   PDF
Žádost o odklad povinné školní docházky dítěte DOCX   PDF
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na škole v přírodě DOCX   PDF
Odnětí souhlasu se zpracováním osobních údajů DOCX   PDF

 

Školní řád

Školní řád PDF

 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní školy PedF UK Praha 2, Kladská 1. (Klasifikační řád) PDF

 

Vnitřní řád ŠD

Vnitřní řád ŠD PDF

 

Vnitřní řád ŠK

Vnitřní řád ŠK PDF

 

Výroční zpráva

Svázaná výroční zpráva včetně příloh a fotografií je k nahlédnutí v kanceláři školy. PDF

 

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program PDF

 

ICT plán školy

Protože ICT plán naší školy obsahuje mnoho důvěrných informací o škole a jejím vybavení, je k nahlédnutí u vedení školy. Děkujeme za pochopení.

 

Preventivní program školy

Preventivní program školy PDF

 

Střednědobý výhled hospodaření

Střednědobý výhled hospodaření PDF

 

Schválený rozpočet 2018

Schválený rozpočet 2018 PDF