Zpravodajství z distanční výuky

březen - červen 20201.A - jak jsme to zvládli  (paní učitelka Rohanová)
4.A - učení v době koronaviru  (paní učitelka Chotěborová)
4.B - výuka v koronavirovém období  (paní učitelka Falchiová)
6.B - Hudební projekt  (pan učitel Vacek)
9.A - vzpomínkové video  (paní učitelka Klečková)
Český jazyk v 8.A  (paní učitelka Klečková)
Dějepis v 9.B  (paní učitelka Klečková)
Nemčina - Unterricht in der Quarantäne  (pan učitel Šindýlek)
Fyzika v 6.B  (pan učitel Tlapák)
2.A - výuka v době koronavirové  (paní učitelka Šádová)
Český jazyk - práce Aničky S  (paní učitelka Havlíková)
Dějepis - starověké Řecko v poezii 1  (pan učitel Bošek)
Chemie  (paní učitelka Ježková)
Přírodopis v 7.třídách - poznávání stromů  (paní učitelka Musilová)
6.A - Projekt COVID  (paní učitelka Charvátová)
Dějepis - práce Evy B  (paní učitelka Havlíková)
Zeměpis v době koronaviru  (paní učitelka Klimentová)
2.B - zpráva z vyučování  (paní učitelka Hledíková)
Němčina v období distanční výuky  (paní učitelka Charvátová)
Počítače  (pan učitel Tlapák)
Český jazyk - práce Radima V  (paní učitelka Havlíková)
3.A - Práce dětí  (paní učitelka Šulcová)
Český jazyk - práce Vojty Č  (paní učitelka Havlíková)
3.B - ukázky prací  (paní učitelka Smrčková)
Dějepis - práce Janíka D  (paní učitelka Havlíková)
5.B - receptníček  (paní učitelka Dvořáková)
Němčina - Deutschunterricht in der Korona-Zeit  (paní učitelka Dezortová)
Český jazyk - pracovní list Kuby K  (paní učitelka Živná)
Dějepis - pracovní list Štěpána Ž  (paní učitelka Havlíková)
Německá konverzace - ukázka pracovního listu 3  (paní učitelka Trettner)
Český jazyk - práce Honzy P  (paní učitelka Havlíková)
Němčina v 3.A - příklady  (pan učitel Bošek)
Dějepis - starověké Řecko v poezii 3  (pan učitel Bošek)
Český jazyk - básnička Anežky V  (paní učitelka Živná)
Dějepis - práce Kuby K část 1  (paní učitelka Havlíková)
Dějepis - práce Phillipa C  (paní učitelka Havlíková)
Český jazyk - práce Aničky H  (paní učitelka Havlíková)
Český jazyk - pracovní list Radima V  (paní učitelka Havlíková)
Fyzika v 7.B - pokus s olejem a inkoustem  (paní učitelka Hanzlíková)
Český jazyk - pracovní list Rózy B  (paní učitelka Havlíková)
Český jazyk - práce Leandra L (soutěž Albatros)  (paní učitelka Živná)
Dějepis - práce Matěje H  (paní učitelka Havlíková)
Dějepis - starověké Řecko v poezii 2  (pan učitel Bošek)
Němčina v 3.A - řešení  (pan učitel Bošek)
Fyzika v 7.B - hydrostatický tlak  (paní učitelka Hanzlíková)
Český jazyk - práce Natky G (soutěž Albatros)  (paní učitelka Živná)
Přírodopis v 8.třídách - savci  (paní učitelka Musilová)
Český jazyk - básnička Nikiho L  (paní učitelka Živná)
Český jazyk - práce Janíka D  (paní učitelka Havlíková)
Německá konverzace - ukázka pracovního listu 2  (paní učitelka Trettner)
Český jazyk - pracovní list Honzy Z část 2  (paní učitelka Havlíková)
Český jazyk - zpráva z výuky  (paní učitelka Havlíková)
Němčina - Planetinos  (pan učitel Bošek)
Němčina - pracovní listy  (paní učitelka Křivková)
Fyzika v 8.B - akce a reakce.mov  (paní učitelka Hanzlíková)
Německá koverzace - práce Kuby S  (paní učitelka Trettner)
Německá konverzace - práce Olíka K  (paní učitelka Trettner)
Angličtina  (paní učitelka Sklenářová)
Český jazyk - práce Kačky S  (paní učitelka Havlíková)
Český jazyk - pracovní list Kačky S  (paní učitelka Havlíková)
Dějepis - pracovní list ukázka  (paní učitelka Havlíková)
Němčina v 1.A - část 1  (pan učitel Bošek)
Český jazyk - básnička Kiki R  (paní učitelka Živná)
Fyzika v 7.B - atmosférický tlak  (paní učitelka Hanzlíková)
Němčina v 2.A - Meine Familie  (pan učitel Bošek)
Český jazyk - básnička Kláry D  (paní učitelka Živná)
Dějepis - práce Kuby K část 2  (paní učitelka Havlíková)
Angličtina v 6.A a 6.B  (paní učitelka Ježková)
Přírodopis online výuka  (paní učitelka Hájková)
Němčina v 1.A - část 3  (pan učitel Bošek)
Angličtina - pracovní listy  (paní učitelka Iveljová)
Přírodopis v 7.třídách - bylinky  (paní učitelka Musilová)
Dějepis - práce ukázka  (paní učitelka Havlíková)
Německá konverzace - ukázka pracovního listu 1  (paní učitelka Trettner)
Český jazyk - práce Matouše F  (paní učitelka Havlíková)
Dějepis - pracovní list Madlen S  (paní učitelka Havlíková)
Fyzika v 7.B - tlak v kapalinách  (paní učitelka Hanzlíková)
Český jazyk - pracovní list Honzy Z část 1  (paní učitelka Havlíková)
Angličtina v 7.A a 7.B - úkoly 1  (paní učitelka Iveljová)
Fyzika v 7.B - pokus s ledem a solí  (paní učitelka Hanzlíková)
Německá konverzace - Familienfeste  (paní učitelka Trettner)
Němčina v 3.A - část 1  (pan učitel Bošek)
Fyzika 7.B  (paní učitelka Hanzlíková)
Český jazyk - básnička Noemi S  (paní učitelka Živná)
Fyzika a počítačová grafika  (pan učitel Ševčík)
Němčina - Deutschunterricht in der Covid-19 Zeit  (paní učitelka Schutte)
Německá konverzace - Schulzoo  (paní učitelka Trettner)
Fyzika v 7.B - přeměna energie  (paní učitelka Hanzlíková)
Němčina v 1.A - část 2  (pan učitel Bošek)
Fyzika v 7.B - pokus se stříkací lahví  (paní učitelka Hanzlíková)
Přírodopis v 7.třídách - plody a semena  (paní učitelka Musilová)
Fyzika v 7.B - pokus s vodou a kokosem  (paní učitelka Hanzlíková)
Fyzika v 7.B - tancující rozinky  (paní učitelka Hanzlíková)
Český jazyk - básnička Laury H  (paní učitelka Živná)
Dějepis - pracovní list Týny M  (paní učitelka Havlíková)
Fyzika v 8.A - akce a reakce  (paní učitelka Hanzlíková)
Český jazyk - práce Natálky V  (paní učitelka Havlíková)
Angličtina v 7.A a 7.B - úkoly 2  (paní učitelka Iveljová)
Fyzika v 7.B - pokus s igelitovou rukou  (paní učitelka Hanzlíková)
Matematika v 7.B  (paní učitelka Hanzlíková)