Konzultační hodiny po předchozí telefonní dohodě.

 

Ředitelka školy Mgr. Kateřina Vávrová
Zást.řed. školy Ing. Milan Ševčík
Zást.řed. školy a výchovná poradkyně Mgr. Alena Klečková
Ekonomka školy Mirjam Hadravová
Hospodářka Venuše Vlčková
Metodička prevence Mgr. Eva Živná
Školní psycholožka Mgr. Lucie Sušická

 

Učitelé

Mgr. Ladislav Bošek Nj, D  
Mgr. Hana Dvořáková I.st., Aj ZDRAV *
Mgr. Ludmila Falchiová I.st.  
Mgr. Klára Hájková Tv, Př LŽ *
Bc. Kateřina Hanzlíková M, F  
Mgr. Eva Havlíková Čj, D  
Mgr. Tereza Hledíková I. st. LŽ *
Mgr. Karolína Hrubá I. st. LŽ *
Mgr. Kateřina Charvátová Nj, Ov ZDRAV *
Tereza Chotěborová I. st. LŽ *
Bc. Eva Iveljová Nj, Aj, Fj, Šj  
Ing. Martina Ježková Ch  
Mgr. Alena Klečková Čj, D, Vp  
Mgr. Jitka Klimentová M, Z LŽ, CYK, ZDRAV *
Mgr. Dagmar Křivková Nj, Aj  
Mgr. Luboš Martínek Pp  
Ing. Simona Matějičná Aj  
Mgr. Alena Morávková I. st. LŽ *
Mgr. Hana Musilová M, F ZDRAV *
B.A. Patrick Ryan Ak  
Ulrike Schütte, M.A. Nk, Nj  
Mgr. Terezie Sklenářová Aj  
Mgr. Yvona Smrčková I. st. LŽ *
Mgr. Lucie Sušická šk. psycholožka LŽ, ZDRAV *
Lucie Šádová I. st.  
Ing. Milan Ševčík F, Pg LŽ, LUS, CYK, ZDRAV *
Mgr. Václav Šindýlek Nj, Ov LŽ *
Mgr. Andrea Šulcová I. st. LŽ *
Ing. Jiří Tlapák It, Kt, Vyi, Pg, Pvd LŽ, SB, LUS *
Heide Katrin Trettner, M.A. Nk, Nj  
Martina Urbanová I. st.  
Mgr. Kateřina Vávrová Vv, Nj LŽ *
Mgr. Oldřich Vacek Tv, Hv, Vkz LŽ, LUS, CYK, ZDRAV *
Mgr. Eva Živná Čj, Ov  

 

Pedagogičtí pracovníci v družině a školním klubu:

Anna Palečková vedoucí ŠD
Lucie Ježková  
Anna Krenková, DiS. ZDRAV *
Bc. Tereza Kopecká  
Mgr. Natalija Riško  
Gabriela Vytisková LŽ *
Kateřina Wagnerová LŽ, ZDRAV *
Marta Kadlecová  
Mgr. Jana Prchalová  

 

Školník

Mgr. Luboš Martínek

 

Recepční 

Ilona Papežová
Alena Prokešová

 

* LŽ = instruktor lyžování, SB = instruktor snowboardingu, LUS = instruktor lezení na umělé stěně, CYK = instruktor cyklistiky, ZDRAV = zdravotník zotavovacích akcí