Předběžný plán akcí a termínů

školní rok 2021/2022

 

1.9., středa Zahájení nového školního roku před školou – 8:00 hodin
2.9., čtvrtek Zahájení přihlašování na zájmové kroužky KRPŠ (0:00 hod)
22.9., středa Třídní schůzky: 1. stupeň 17:00, 2. stupeň - 18:00
27.9., pondělí Ředitelské volno
8.10., pátek Volby (program mimo budovu školy)
25.,26.10., pondělí a úterý Ředitelské volno
27., 29. 10, středa a pátek Podzimní prázdniny
10. 11., středa Pedagogická rada 1. čtvrtletí
10.11., středa Třídní schůzky: 1. stupeň 17:00, 2. stupeň 18:00
3.12., pátek Stonožková mše v Chrámu sv. Víta
22.12., středa Den třídy a třídního učitele
23.12. – 2.1. Vánoční prázdniny (vyučování začíná 3. ledna 2022)
5.1., středa Konzultace pro rodiče 17:00 – 18:00
19.1., středa Pedagogická rada 1.pololetí
31.1., pondělí Pololetní vysvědčení, společné bruslení
1.2., úterý Den otevřených dveří – od 14:00 do 18:00
4.2., pátek Pololetní prázdniny
7.– 13.3. Jarní prázdniny
7.4., čtvrtek Zápis do 1. tříd 12:30 – 17:00 hod (výuka do 11:50)
8.4., pátek Zápis do 1. tříd 9:00 – 11:00; 13:00 – 17:00, ředitelské volno
14.–18.4. Velikonoce
20.4., středa Pedagogická rada 3.čtvrtletí
20.4., středa Třídní schůzky: 1. stupeň 17:00, 2. stupeň 18:00
25.5., středa Konzultace pro rodiče 17:00 – 18:00
22.6., středa Pedagogická rada (předběžně)
28.6., úterý Závěrečná akademie - divadlo Hybernia
29.6., středa Den třídy a třídního učitele
30.6., čtvrtek Rozdávání vysvědčení

 

Výměnné a jazykové pobyty:

Querxenland, 4. třídy ......................
Lauf, 7. třídy tam: 4. – 7. 10. 2021
tady: 13. – 16. 12. 2021
Backnang, 6. třídy tam: ..............
tady: ................
Querxenland, 5. třídy ......................
Broendby, Dánsko, 8. třídy ......................
Norderney, 7. třídy jaro 2022Lyžařské kurzy:

2.třídy ............
3.třídy ............
4.třídy ............
5.třídy ............
7. a 9.třídy - Saalbach, Rakousko 9. – 15. 1. 2022
6. a 8.třídy - Saalbach, Rakousko 12. - 18. 12. 2021


Bez termínu:

Fotografování tříd (září)
Fotografování jednotlivců (prosinec)


Změna vyhrazena!