Předběžný plán akcí a termínů

školní rok 2022/2023

 

1.9., čtvrtek Zahájení nového školního roku před školou – 8:00 hodin
6.9., pátek Zahájení přihlašování na zájmové kroužky KRPŠ (0:00 hod)
21.9., středa Třídní schůzky: 1. třídy a třídy s novým třídním učitelem
23. 9., pátek Volby (program mimo budovu školy)
24., 25. 10., pondělí a úterý Ředitelské volno
26., 27. 10, středa a čtvrtek Podzimní prázdniny
9. 11., středa Pedagogická rada 1. čtvrtletí
9.11., středa Třídní schůzky: 1. stupeň 17:00, 2. stupeň 18:00
24.11., čtvrtek Vánoční koncert školy, velký sál Lucerny
21. 12., středa Den třídy a třídního učitele
22. 12., čtvrtek Ředitelské volno
23.12. – 2.1. Vánoční prázdniny (vyučování začíná 3. ledna 2023)
4.1., středa Konzultace pro rodiče 17:00 – 18:00
13. 1., pátek Volby (program mimo budovu školy)
25.1., středa Pedagogická rada 1.pololetí
31.1., úterý Pololetní vysvědčení, bruslení (možný jiný program dle třídních učitelů)
3.2., pátek Pololetní prázdniny
9. 3., čtvrtek Den otevřených dveří 14:00 – 18:00 hodin
11. – 19. 3. Jarní prázdniny
3. 4., pondělí Zápis do 1. tříd 9:00 – 11:00; 13:00 – 17:00, ředitelské volno
4. 4., úterý Zápis do 1. tříd 12:30 – 17:00 hod (výuka do 11:50)
6. – 10. 4. Velikonoce
19.4., středa Pedagogická rada 3.čtvrtletí
19. 4., středa Třídní schůzky: 1. stupeň 17:00, 2. stupeň 18:00
11.5., čtvrtek Stonožková vernisáž
24.5., středa Konzultace pro rodiče 17:00 – 18:00
21.6., středa Pedagogická rada
27.6., úterý Závěrečná akademie - divadlo Hybernia
29.6., čtvrtek Den třídy a třídního učitele
30.6., pátek Rozdávání vysvědčení


Změna vyhrazena!