• školní vzdělávací program Evropská škola
 • od 1.9.2008 máme i 1. třídy
 • od školního roku 2011/2012 skládají žáci 9. tříd ve škole zdarma mezinárodní jazykovou zkoušku Deutsches Sprachdiplom I
 • všechny třídy s rozšířenou výukou jazyků (1.-9.ročník)
 • více než 45 let tradice výuky německého jazyka
 • německý jazyk od 1. ročníku, anglický jazyk od 6. ročníku (s možností od 5. ročníku)
 • od 3. ročníku až 5 hodin německého jazyka týdně, včetně konverzace s rodilým mluvčím
 • kroužek anglického jazyka již od 3. ročníku, francouzského od 4. ročníku
 • konverzace NJ (od 3. ročníku) a AJ (od 6. ročníku) vyučována rodilými mluvčími
 • vysoká aprobovanost učitelů
 • učitelé cizích jazyků se zkušenostmi ze zahraničí
 • jsme pilotní školou v oblasti mezinárodních zkoušek z německého jazyka DSD – žáci 9. ročníku mají možnost DSD získat zdarma
 • od 6. ročníku je žákům nabízen další jazyk jako zájmový kroužek – fr., šp., it.
 • vysoká úspěšnost při přijímacím řízení na gymnázia a SŠ
 • školní družina pro 1. – 4. ročník (6:30 – 17:30), školní klub pro 5. – 9. ročník
 • pravidelné výjezdy žáků do zahraničí zaměřené na využití jazykových znalostí
 • pravidelné týdenní výměnné pobyty žáků do německy, anglicky a francouzsky mluvících zemí (4. ročník Vídeň, 5. ročník Querxenland, 6. ročník Backnang, 7. ročník Norderney a Delmenhorst, 8. ročník dánské Broendby)
 • škola je zapojena do programu EU Comenius s Německem, Dánskem, Estonskem, Francií a Tureckem
 • pravidelné lyžařské pobyty v každém ročníku již od 2. třídy (vyšší třídy Alpy)
 • sportovní pobyty, cyklistické kurzy
 • pravidelná protidrogová prevence, prevence šikany (ve škole pracují VŠ vzdělaní: výchovná poradkyně, protidrogová poradkyně, školní psycholožka, poradenský tým)
 • široká nabídka volnočasových aktivit
 • spolupráce s Klubem rodičů a přátel školy a Školskou radou
 • aktivní účast v hnutí Na vlastních nohou – Stonožka již 18 let
 • školní jídelna je součástí školy - nabídka ze 2 jídel (objednávky přes internet)
 • automat na školní mléko, projekt ovoce do škol
 • nově zrekonstruované: moderní počítačová učebna pro 30 žáků s LCD monitory, družina, šatny, zkušebna šk. kapely, moderní učebny chemie a fyziky, sociální zařízení
 

Základní škola v Kladské ulici v Praze 2 byla založena roku 1902. Má pestrou historii, která je doložena ve starých školních kronikách uložených ve škole a lze ji najít i na webových stránkách školy. Od školního roku 1965/1966 je školou s rozšířenou výukou jazyků a ve školním roce 2005/2006 jsme oslavili 40 let výuky německého jazyka od 3. ročníku. Od roku 2000 je Fakultní školou Pedagogické fakulty UK Praha. Ve škole vyučuje 31 pedagogů, školní psycholožka, v družině máme 6 vychovatelek . Zřizovatelem školy je MČ Praha 2.

Školního vzdělávací program "Evropská škola".

Specialitou školy jsou výměnné zájezdy žáků. Žáci mají možnost vyjet do německy, anglicky a francouzsky mluvících zemí, kde žijí v rodinách. Nejprve přijíždí skupina k nám do Prahy, v druhé fázi jedou naše děti na reciproční pobyt. Partnerskými školami jsou v Kooperative Gesamtschule na ostrově Norderney, Grundschule Delmenhorst, Talschule a Mörikeschule u Stuttgartu v Německu a v Dánsku Brondby Strandskol, v Rakousku škola Offene Volkschule Wien.

Škola byla zapojena do projektu Socrates - Comenius. Máme za sebou tři roky spolupráce s Německem, Dánskem a Estonskem. Od šk. roku 2008/2009 do 2010/2011proběhl projekt EU Comenius se školami z Dánska, Německa, Estonska, Francie a Turecka. Nyní probíhá přípravná fáze dalšího projektu Comenius pro léta 2012 – 2014.

Žáci jsou úspěšnými řešiteli olympiád a umisťují se na předních místech nejen v jazykových soutěžích, ale i přírodovědních, výtvarných a hudebních. Často se dostávají na vynikající místa celostátních kol.

Absolventi školy přecházejí především na gymnázia.

V oblasti prevence spolupracujeme s Prev-centrem a mnoha dalšími institucemi. Žáci navštěvují přednášky zdravotní a dopravní výchovy. Žáci absolvují besedy o AIDS, sexuální výchově. Pořádáme Den ochrany člověka za mimořádných událostí (hasiči, první pomoc, kynologové, váleční veteráni, policie). Úzce spolupracujeme s Městskou policií, v každé třídě probíhají besedy s policistou. V rámci prevence Zdravé zuby seznamují žáky studentky Vyšší odborné školy pro dentální hygienistky s ústní hygienou.

Během školního roku jsou pravidělně zařazovány návštěvy výchovných koncertů a divadel, Národní galerie a výtvarných výstav. Žáci 8. a 9. tříd jsou členy Klubu mladého diváka a společně navštěvují divadelní představení.

Každá třída má možnost odjet minimálně na jeden týden ve školním roce na školu v přírodě, či ozdravný pobyt. Každá třída počínaje 2. ročníkem stráví jeden týden v zimě na horách na lyžařském výcviku. Vyšší třídy jezdí pravidelně lyžovat do rakouských nebo italských Alp. Jedna třetina našich učitelů má instruktorské zkoušky na lyžování a snowboarding.

Máme vynikající spolupráci s Klubem rodičů a přátel školy, který se schází pravidelně jedenkrát za měsíc a škole velmi pomáhá. Organizuje zájmové kroužky pro žáky: jazykové, hudební, sportovní, dramatický, přípravu na přijímací zkoušky z čj a matematiky. Rodiče pomáhají škole nejen finančně, ale i svojí prací. Velmi si považujeme skutečnosti, že značná část rodičů i prarodičů našich dětí jsou bývalými žáky naší školy.

Při škole aktivně pracuje Školská rada.

Škola zajišťuje provoz školní družiny pro žáky 1. stupně. Ve škole je otevřen školní klub pro starší žáky. Součástí areálu školy je hřiště, které využíváme v hodinách tělesné výchovy, odpoledne družina a večer i veřejnost.

V budově školy je školní jídelna, která je součástí školy. Žáci mají na výběr denně ze dvou jídel, navíc si mohou zakoupit denně čerstvé zdravé svačinky. Jídla i svačiny je možné objednávat přes internet.

Od roku 1994 je škola zapojena velmi aktivně do hnutí Na vlastních nohou – Stonožka. Každoročně pořádáme prodejní vernisáže výstavy výtvarných prací žáků. Výtěžek jde na pomoc dětem, které to daný rok nejvíce potřebují. Naši žáci tak pomohli za 14 let více než 250 000.- Kč v oblastech po povodních, v poválečných oblastech v Kosovu, v Bosně, v Iráku, v Afganistánu, v Thajsku. Více na www.stonozka.org.

Ve škole jsme měli několik významných návštěv. Mezi ně patří návštěva prezidenta republiky Václava Klause s manželkou Livií. Významná a velmi příjemná byla i návštěva Lorda George Robertsona, bývalého tajemníka NATO. Několikrát školu navštívil armádní generál a náčelník Generálního štábu AČR Pavel Štefka. Naši žáci byli přijati v Bruselu generálním tajemníkem NATO Jaap de Hoop Schefferem, dále pak na Ministerstvu zahraničních věcí panem ministrem Karlem Schwarzenbergem. Ocenění za vynikající literární práce na téma Příběhy válkou střižené žáci převzali z rukou bývalé ministryně obrany Vlasty Parkanové. Školní rok 2009/2010 zahájila před školou tehdejší ministryně školství M. Kopicová. 

Naše webové stránky www.kladska.cz pravidelně dvakrát týdně aktualizujeme.

 

Soubory ke stažení

PDF leták.pdf