• školní vzdělávací program Evropská škola
 • od 1.9.2008 máme i 1. třídy
 • od školního roku 2011/2012 skládají žáci 9. tříd ve škole zdarma mezinárodní jazykovou zkoušku Deutsches Sprachdiplom I
 • všechny třídy s rozšířenou výukou jazyků (1.- 9.ročník)
 • přes 50 let tradice výuky německého jazyka
 • německý jazyk od 1. ročníku, anglický jazyk od 6. ročníku (s možností od 5. ročníku)
 • od 3. ročníku až 5 hodin německého jazyka týdně, včetně konverzace s rodilým mluvčím
 • kroužek anglického jazyka již od 3. ročníku
 • konverzace NJ (od 3. ročníku) a AJ (od 6. ročníku) vyučována rodilými mluvčími
 • vysoká aprobovanost učitelů
 • od 6. ročníku je žákům nabízen další jazyk jako zájmový kroužek – fr., šp., it.
 • vysoká úspěšnost při přijímacím řízení na gymnázia a SŠ
 • školní družina pro 1. – 4. ročník (6:30 – 18:00), školní klub pro 5. – 9. ročník
 • pravidelné výjezdy žáků do zahraničí zaměřené na využití jazykových znalostí
 • pravidelné týdenní výměnné pobyty žáků do německy a anglicky mluvících zemí (4. ročník a 5. ročník Querxenland, 6. ročník Backnang, Lauf, 7. ročník Norderney a Delmenhorst, 8. ročník dánské Broendby)
 • pravidelné lyžařské pobyty v každém ročníku již od 2. třídy (vyšší třídy Alpy)
 • sportovní pobyty, cyklistické kurzy
 • preventivní program (výchovná poradkyně, školní psycholožka a pedagožka, metodička prevence – spolu s ředitelkou školy tvoří „poradenský tým“)
 • široká nabídka volnočasových aktivit
 • spolupráce s Klubem rodičů a přátel školy a Školskou radou
 • aktivní účast v hnutí Na vlastních nohou – Stonožka již více než 20 let
 • automat na školní mléko, projekt ovoce do škol
 • moderní počítačová učebna pro 30 žáků
 • mobilní počítačová učebna s 30 notebooky
 • zkušebna šk. kapely
 • nová školní jídelna s prosklenou střechou ve vnitrobloku (nabídka z 2 jídel, objednávky přes internet)

Základní škola v Kladské ulici v Praze 2 byla založena roku 1902. Má pestrou historii, která je doložena ve starých školních kronikách uložených ve škole a lze ji najít i na webových stránkách školy. Od školního roku 1965/1966 je školou s rozšířenou výukou jazyků od 3. ročníku a ve školním roce 2015/2016 jsme oslavili 50 let výuky německého jazyka. Od roku 2000 je Fakultní školou Pedagogické fakulty UK Praha. Zřizovatelem školy je MČ Praha 2.

Školního vzdělávací program "Evropská škola".

Specialitou školy jsou výměnné zájezdy žáků. Žáci mají možnost vyjet do německy a anglicky mluvících zemí, kde žijí v rodinách.

Žáci jsou úspěšnými řešiteli olympiád a umisťují se na předních místech nejen v jazykových soutěžích, ale i přírodovědních, výtvarných a hudebních. Často se dostávají na vynikající místa celostátních kol.

Absolventi školy přecházejí především na gymnázia.

Během školního roku jsou pravidelně zařazovány návštěvy výchovných koncertů a divadel, Národní galerie a výtvarných výstav. Žáci 8. a 9. tříd jsou členy Klubu mladého diváka a společně navštěvují divadelní představení.

Každá třída má možnost odjet minimálně na jeden týden ve školním roce na školu v přírodě, či ozdravný pobyt. Každá třída počínaje 2. ročníkem stráví jeden týden v zimě na horách na lyžařském výcviku. Vyšší třídy jezdí pravidelně lyžovat do rakouských nebo italských Alp. Jedna třetina našich učitelů má instruktorské zkoušky na lyžování a snowboarding.

Máme vynikající spolupráci s Klubem rodičů a přátel školy, který se schází pravidelně jedenkrát za měsíc a škole velmi pomáhá. Organizuje zájmové kroužky pro žáky: jazykové, hudební, sportovní, dramatický, přípravu na přijímací zkoušky z čj a matematiky. Velmi si považujeme skutečnosti, že značná část rodičů i prarodičů našich dětí jsou bývalými žáky naší školy.

Při škole aktivně pracuje Školská rada.

Škola zajišťuje provoz školní družiny pro žáky 1. stupně. Ve škole je otevřen školní klub pro starší žáky. Součástí areálu školy je hřiště, které využíváme v hodinách tělesné výchovy, odpoledne družina a večer i veřejnost.

Od roku 1994 je škola zapojena velmi aktivně do hnutí Na vlastních nohou – Stonožka. Každoročně pořádáme prodejní vernisáže výstavy výtvarných prací žáků. Výtěžek jde na pomoc dětem, které to daný rok nejvíce potřebují. Více na www.stonozka.org.

Naše webové stránky www.kladska.cz pravidelně dvakrát týdně aktualizujeme.

 

Soubory ke stažení

PDF Leták.pdf