Jako povinný subjekt podle zákona o ochraně oznamovatelů provozujeme vnitřní oznamovací systém. Informace o způsobech oznamování a vstup do něj naleznete popsán v přílohách níže.

Soubory ke stažení

PDF Vnitřní oznamovací systém.pdf
PDF Příloha_č._1_-_Vzor_oznámení.pdf