Mezinárodní zkouška Cambridge English

Rádi bychom Vám představili mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge English, které nyní nově na ZŠ Kladská nabízíme. Stali jsme se oficiálním přípravným centrem pro získání certifikátů Cambridge English na úrovni beginner (začátečníci) až intermediate (pokročilí).

Zkoušky pro děti a mládež Cambridge English:

1) Cambridge English: Young Learners

Jedná se o sérii motivujících testů, které zábavným způsobem prověřují jazykové dovednosti dětí již od 1. stupně. K dispozici jsou tři testy – Starters, Movers a Flyers. Tyto stupně náročnosti ukazují dítěti jasnou cestu k postupnému zlepšení se v angličtině. Zkoušky jsou v souladu se všemi kritérii Společného Evropského Referenčního Rámce pro jazyky (SERR). SERR představuje mezinárodní standardy pro popis jazykových znalostí na jednotlivých úrovních.

Zkoušky obsahují čtyři jazykové dovednosti (čtení, psaní, poslech a konverzaci). Úkoly děti plní zábavnou činností, a to je motivuje dělat vše, aby požadavky testů splnily.

Dosažená úroveň CEFR A1 – A2


2) Cambridge English Key for Schools

Další zkouškou, kterou nyní na ZŠ Kladská nabízíme, je zkouška Key for Schools, známá také pod názvem Key English Test (KET) for Schools. Na této úrovni žáci dokážou:

 • porozumět základním frázím a výrazům a aktivně je používat
 • představit se a odpovědět na základní dotazy týkající se jejich osobních údajů
 • jednat s anglicky hovořícími osobami, které mluví pomalu a zřetelně
 • napsat krátké, jednoduché poznatky

Dosažená úroveň CEFR A2


3) Cambridge English Preliminary for Schools

PET for Schools je verzí zkoušky Cambridge English: Preliminary. Je ovšem speciálně uzpůsobena žákům základních a středních škol. Při přípravě na tuto zkoušku získávají studenti jazykové znalosti a sebevědomí potřebné ke zvládnutí každodenní psané a mluvené angličtiny na úrovni středně pokročilí (B1). Zkouška PET for Schools má tři části:

 • Čtení a psaní: 1 hod. 30 min.
  Uchazeči musí být schopni přečíst texty z časopisů, denního tisku a jiných periodik a porozumět hlavním myšlenkám. Musí prokázat, že jsou schopni využívat slovní zásobu a strukturu výpovědi při plnění zadání, jako například k sestavení krátkého sdělení a k písemnému vypracování příběhu nebo dopisu v rozsahu asi 100 slov.
 • Poslech: 30 min.
  Uchazeči musí prokázat, že jsou schopni porozumět smyslu určité škály nahrávek mluveného materiálu, kam patří oznámení, rozhovory a diskuze týkající se běžných životních situací.
 • Mluvení 12 min.
  Uchazeči se zapojí do konverzace, kladou a zodpovídají dotazy a samostatně hovoří o tom, co mají a nemají rádi. Část zkoušky z mluveného projevu skládají společně ve dvojici či trojici s dalšími uchazeči.

Dosažená úroveň CEFR B1


Pro tento školní rok jsme zařadili zkoušku PET (úroveň B1) na červen 2016. Zkouška je určena pro žáky 8. ročníků, případně další zájemce. Zkoušky Cambridge English jsou zpoplatněny.

Prvním třem nejlepším žákům uhradí poplatky spojené za zkoušku škola a Klub rodičů.

Soubory ke stažení

PDF certifikát.pdf