Poslání školní družiny

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.

Účastníci školní družiny

Pobyt ve školní družině je určen pro žáky 1.-4. tříd. Do ranní družiny mohou chodit i žáci 5. ročníku. V tomto případě je třeba vyplnit ZL a zaplatit poplatek. Za ranní družinu pro 5. ročník je výše částky stanovena na 50 Kč/měsíc. (viz řád školní družiny)

Provozní doba

Ranní družina – 6:30-7:40
Odpolední družina – po skončení vyučování – 18:00

Platba školného ŠD

Prosíme rodiče o zaplacení školní družiny během září. Informace k platbě naleznete v sekci platba ŠD.

Vyzvedávání dětí

Vážení rodiče, děti si můžete vyzvedávat kdykoliv během celého odpoledne. Na nástěnce nad zvonky ve vestibulu školy vždy najdete informaci, kde Vaše dítě je. Zvoňte proto na konkrétní zvonek. Pokud není uvedeno, zvoňte na zvonek školní družina. Děti až do skončení pracovní doby paní recepční osobně převezmete ve vestibulu, později přes školní hřiště brankou u družiny. V tomto případě prosíme rodiče, aby si pro své děti přišli do ŠD, nebo alespoň k brance hřiště.
Děkujeme