csdeen

Zájmové kroužky

Vyberte třídu

Kroužky pořádané školou

Přihlašování na kroužky:

  • na kroužky pořádané školou se můžete přihlašovat přes internet od 6.9.2022, 0:00hod
  • na externí kroužky se přihlašujte přímo přes odkaz (webové stránky, emailová adresa, telefon na lektora)
Kroužky začínají v týdnu od 19.září (pouze páteční kroužky začínají o týden později kvůli volbám).

Informace k platbám za kroužky pořádané školou

Jméno kroužku Určen pro třídy Učitel Termín Cena za pol. Přihlášení
„Klubová“ hodina německého jazyka
skupina S1
Všichni žáci jsou přihlášeni! V opačném případě prosíme nahlásit vyučujícímu.
2. A K. Charvátová Út 12:00 - 12:45 700,- přihlášení u učitele
„Klubová“ hodina německého jazyka
skupina S2
Všichni žáci jsou přihlášeni! V opačném případě prosíme nahlásit vyučujícímu.
2. A J. Lozanová Út 12:00 - 12:45 700,- přihlášení u učitele
„Klubová“ hodina německého jazyka
skupina S1
Všichni žáci jsou přihlášeni! V opačném případě prosíme nahlásit vyučujícímu.
5. B V. Šindýlek Po 13:50 - 14:35 700,- přihlášení u učitele
„Klubová“ hodina německého jazyka
skupina S2
Všichni žáci jsou přihlášeni! V opačném případě prosíme nahlásit vyučujícímu.
5. B K. Charvátová St 14:45 - 15:30 700,- přihlášení u učitele
„Klubová“ hodina německého jazyka
S1
Všichni žáci jsou přihlášeni! V opačném případě prosíme nahlásit vyučujícímu.
2. B A. Dezortová Po 12:55 - 13:40 700,- přihlášení u učitele
„Klubová“ hodina německého jazyka
S2
Všichni žáci jsou přihlášeni! V opačném případě prosíme nahlásit vyučujícímu.
2. B J. Lozanová St 12:55 - 13:40 700,- přihlášení u učitele
„Klubová“ hodina německého jazyka
S1
Všichni žáci jsou přihlášeni! V opačném případě prosíme nahlásit vyučujícímu.
3. A V. Šindýlek Čt 13:50 - 14:35 700,- přihlášení u učitele
„Klubová“ hodina německého jazyka
S2
Všichni žáci jsou přihlášeni! V opačném případě prosíme nahlásit vyučujícímu.
3. A L. Bošek Po 12:55 - 13:40 700,- přihlášení u učitele
„Klubová“ hodina německého jazyka
S1
Všichni žáci jsou přihlášeni! V opačném případě prosíme nahlásit vyučujícímu.
3. B K. Charvátová Pá 12:00 - 12:45 700,- přihlášení u učitele
„Klubová“ hodina německého jazyka
S2
Všichni žáci jsou přihlášeni! V opačném případě prosíme nahlásit vyučujícímu.
3. B A. Dezortová Po 13:50 - 14:35 700,- přihlášení u učitele
„Klubová“ hodina německého jazyka
S1
Všichni žáci jsou přihlášeni! V opačném případě prosíme nahlásit vyučujícímu.
4. A J. Lozanová 1. pol. St 14:15 - 15:00, 2. pol. St 13:50 - 14:35 700,- přihlášení u učitele
„Klubová“ hodina německého jazyka
S2
Všichni žáci jsou přihlášeni! V opačném případě prosíme nahlásit vyučujícímu.
4. A K. Charvátová St 14:15 - 15:00 700,- přihlášení u učitele
„Klubová“ hodina německého jazyka
S1
Všichni žáci jsou přihlášeni! V opačném případě prosíme nahlásit vyučujícímu.
4. B K. Charvátová Út 13:50 - 14:35 700,- přihlášení u učitele
„Klubová“ hodina německého jazyka
S2
Všichni žáci jsou přihlášeni! V opačném případě prosíme nahlásit vyučujícímu.
4. B A. Dezortová Út 13:50 - 14:35 700,- přihlášení u učitele
„Klubová“ hodina německého jazyka
S1
Všichni žáci jsou přihlášeni! V opačném případě prosíme nahlásit vyučujícímu.
5. A L. Bošek Út 13:15 - 14:00 700,- přihlášení u učitele
„Klubová“ hodina německého jazyka
S2
Všichni žáci jsou přihlášeni! V opačném případě prosíme nahlásit vyučujícímu.
5. A V. Šindýlek Út 13:15 - 14:00 700,- přihlášení u učitele
Anglický jazyk 3.tř 3. A. Dezortová Po 14:45 - 15:30 700,- obsazeno
Anglický jazyk 3.tř 3. T. Sklenářová 1. pol. St 12:55 - 13:40, 2. pol. St 14:45 - 15:30 700,- obsazeno
Anglický jazyk 3.tř 3. A. Dezortová 1. pol. St 12:55 - 13:40, 2. pol. St 14:15 - 15:00 700,- obsazeno
Anglický jazyk 4.tř
 
4. A M. Ježková Po 14:00 - 14:45 700,- obsazeno
Anglický jazyk 4.tř 4. B M. Ježková Čt 12:55 - 13:40 700,- obsazeno
Anglický jazyk 4.tř 4. T. Sklenářová 1. pol. St 14:45 - 15:30, 2.pol. St 12:55 - 13:40 700,- obsazeno
Anglický jazyk 5.tř
S1
5. A T. Sklenářová Út 14:45 - 15:30, St 13:50 - 14:35 1400,- zapsat
Anglický jazyk 5.tř
S2
5. A M. Ježková St 13:50 - 14:35, Pá 12:55 - 13:40 1400,- zapsat
Anglický jazyk 5.tř
S2
5. B T. Sklenářová Po 14:45 - 15:30, Út 13:50 - 14:35, 1400,- zapsat
Anglický jazyk 5.tř
S1
5. B M. Ježková Út 13:50 - 14:35, St 14:45 - 15:30 1400,- zapsat
Český jazyk - cvičení 8. A A. Klečková Út 12:55 - 13:40 nebo Pá 7:00 - 7:45 700,- přihlášení u učitele
Český jazyk - cvičení 8. B E. Havlíková St 13:50 - 14:35 700,- přihlášení u učitele
Český jazyk - cvičení
 
9. A K. Vacková St 13:50 - 14:35 700,- přihlášení u učitele
Český jazyk - cvičení
 
9. B E. Havlíková Pá 12:55 - 13:40 700,- přihlášení u učitele
Debatní kroužek NOVÉ 8. - 9. V. Šindýlek Čt 14:45 - 15:30 700,- přihlášení u učitele
Florbal I

Lektor si vyhrazuje právo přeřadit děti mezi kroužky. Dodržujte prosím při přihlašování věkovou hranici.
Kontaktní email: florbal.kladska@gmail.com

1. - 3. Š. Chytrý, J. Lutrýn Pá 14:30-15:30 900,- obsazeno
Florbal II

Lektor si vyhrazuje právo přeřadit děti mezi kroužky. Dodržujte prosím při přihlašování věkovou hranici.
Kontaktní email: florbal.kladska@gmail.com

4. - 7. Š. Chytrý, J. Lutrýn Pá 15:30-16:30 900,- zapsat
Francouzština – mírně pokročilí 6. - 9. J. Lozanová Pá 14:45-15:30 700,- zapsat
Francouzština – začátečníci 6. - 9. J. Lozanová Pá 13:50 - 14:35 700,- zapsat
Kapela

 

6. - 9. O. Vacek St 14:00 - 15:30 1800,- obsazeno
Keramika

Pozn: Cena kroužku je již včetně materiálu

1. - 2. T. Jedlička Po 15:00 - 16:30 1 600,- obsazeno
Keramika

Pozn: Cena kroužku je již včetně materiálu

3. - 4. V. Šemberová Čt 15:00 - 16:30 1 600,- zapsat
Keramika
Pozn: Cena kroužku je již včetně materiálu
1. V. Šemberová Čt 13:15 - 14:45 1 600,- obsazeno
Kytara - individuální

(individuální výuka)
více

3. - 9. O. Vacek Čt 13:00 - 13:30 2000,- obsazeno
Kytara II - individuální

(individuální výuka)

více

3. - 9. O. Vacek Po 14:30 - 15:00 2000,- obsazeno
Kytara III - individuální

(individuální výuka)

více

3. - 9. O. Vacek Út 12:15 - 12:45 2000,- obsazeno
Kytara IV - skupinová začátečníci

(skupinová výuka, max 4 žáci)

více

3. - 9. O. Vacek Čt 13:40 - 14:35 2000,- obsazeno
Kytara V - individuální výuka

(individuální výuka)

více

3. - 9. O. Vacek Po 14:00 - 14:30 2000,- obsazeno
Kytara VI - skupinová pokračující 3. - 9. O. Vacek Pá 14:10 - 15:00 2000,- obsazeno
Lezení na umělé horolezecké stěně - začátečníci

více

4. - 9. O. Vacek, J. Tlapák Út 16:30 - 18:00 1800,- obsazeno
Matematika - cvičení 8. A J. Klimentová Čt 13:50 - 14:35 700,- přihlášení u učitele
Matematika - cvičení 8. B J. Klimentová Po 13:50 - 14:35 700,- přihlášení u učitele
Matematika - cvičení 9. A J. Klimentová Pá 12:55 - 13:40 700,- přihlášení u učitele
Matematika - cvičení 9. B H. Musilová Po 14:00 - 14:45 700,- přihlášení u učitele
Matematika - cvičení 8. J. Klimentová St 7:00 - 7:45 700,- přihlášení u učitele
Sportovní hry 2. - 5. M. Ševčík Čt 16:30 - 17:15 700,- obsazeno
Vaření pokročilí
Pozn: cena kroužku včetně 300,- Kč na suroviny
2. - 5. L. Martínek Sudý Čt 15:00-16:30 1400,- obsazeno
Vaření začátečníci
Pozn: cena kroužku včetně 300,- Kč na suroviny
2. - 5. L. Martínek Lichý Čt 15:00-16:30 1400,- obsazeno
Výtvarný ateliér
Pozn: +300,- Kč na materiál, vybírá v hotovosti lektor kroužk
1. - 2. G. Vytisková Sudé Út 15:00 - 16:30 700,- obsazeno
Výtvarný ateliér
Pozn: +300,- Kč na materiál, vybírá v hotovosti lektor kroužku
3. - 4. G. Vytisková Liché Út 15:00 - 16:30 700,- zapsat

Podmínka otevření kroužku je minimálně 10 přihlášených dětí.


Externí kroužky pro žáky ZŠ Kladská v budově školy

Jméno kroužku Určen pro třídy Učitel Termín Cena za pol. Přihlášení
Bilingual English Club - 1.-3.ročník

více

1. - 3. K. Gacek Pá 13:15-14:00 2700,- na katerina@phonics.cz
Bilingual English Club – 5.-9.ročník

více

5. - 9. K. Gacek Pá 15:00-15:45 2700,- na katerina@phonics.cz
Bojové umění KUNG-FU pro děti

více

1. - 5. M. Kůlová Čt 17:20 - 18:20 2800,- krouzky-prodeti@seznam.cz
Bricks 4 Kidz

  http://www.bricks4kidz.cz/praha5/

1. - 3. V. Fojtů Po 14:45 - 15:35 - www.bricks4kidz.cz/prague/
vfojtu@bricks4kidz.com
Extra English s Kryštofem - Angličtina s rodilým mluvčím

www.klckrystof.cz
leták
přihláška na kroužek

1. Jamie Po 13:50 - 14:35 5140 Kč / 4-6 dětí krystof@klckrystof.cz
Extra English s Kryštofem - Angličtina s rodilým mluvčím

www.klckrystof.cz
leták
přihláška na kroužek

2. Jamie Po 12:00 - 12:45 5140 Kč / 4-6 dětí krystof@klckrystof.cz
Extra English s Kryštofem - Angličtina s rodilým mluvčím

www.klckrystof.cz
leták
přihláška na kroužek

3. Jamie Po 15:40 - 16:25 5140 Kč / 4-6 dětí krystof@klckrystof.cz
Extra English s Kryštofem - Angličtina s rodilým mluvčím

www.klckrystof.cz
leták
přihláška na kroužek

4. Jamie Po 14:45 - 15:30 5140 Kč / 4-6 dětí krystof@klckrystof.cz
Phonics for Kids - 1.-2.ročník
phonics.cz
1. - 2. K. Gacek St 12:30-13:30 3600,- Kč na katerina@phonics.cz
Phonics for Kids - 3.-5.ročník
phonics.cz
3. - 5. K. Gacek Pá 14:00 - 15:00 3600,- Kč na www.phonics.cz
Šachová škola Vávra a Černoušek

  leták
  web

1. - 5. P. Vávra St 13.45-14.30 1800,- Kč info@sachovykrouzek.cz
Top Dance Prague - latinsko-americké a standardní tance
https://topdanceprague.cz/skoly/zs-kladska/
leták
1. - 9. Po 16:45-17:45, Po 17:45-18:45 2300,- https://topdanceprague.cz/skoly/zs-kladska/
Věda nás baví

www.vedanasbavi.cz

4. - 7. M. Ježková Po 15:15 - 16:15 - na www.vedanasbavi.cz