csdeen

Zájmové kroužky

Vyberte třídu

Kroužky pořádané školou

Přihlašování na kroužky:

  • na kroužky pořádané školou se můžete přihlašovat přes internet od 5.9.2023, 0:00hod
  • na externí kroužky se přihlašujte přímo přes odkaz (webové stránky, emailová adresa, telefon na lektora)
Kroužky začínají v týdnu od 19.září.

Informace k platbám za kroužky pořádané školou

Jméno kroužku Určen pro třídy Učitel Termín Cena za pol. Přihlášení
„Klubová“ hodina německého jazyka
skupina S1
Všichni žáci jsou přihlášeni! V opačném případě prosíme nahlásit vyučujícímu.
2. A V. Šindýlek St 12:55 - 13:40 700,- přihlášení u učitele
„Klubová“ hodina německého jazyka
skupina S2
Všichni žáci jsou přihlášeni! V opačném případě prosíme nahlásit vyučujícímu.
2. A A. Dezortová St 12:00 - 12:45 700,- přihlášení u učitele
„Klubová“ hodina německého jazyka
S1
Všichni žáci jsou přihlášeni! V opačném případě prosíme nahlásit vyučujícímu.
2. B A. Dezortová Út 12:55 - 13:40 700,- přihlášení u učitele
„Klubová“ hodina německého jazyka
S2
Všichni žáci jsou přihlášeni! V opačném případě prosíme nahlásit vyučujícímu.
2. B V. Šindýlek Čt 12:55 - 13:40 700,- přihlášení u učitele
„Klubová“ hodina německého jazyka
S1
Všichni žáci jsou přihlášeni! V opačném případě prosíme nahlásit vyučujícímu.
3. A K. Charvátová Čt 13:50 - 14:35 700,- přihlášení u učitele
„Klubová“ hodina německého jazyka
S2
Všichni žáci jsou přihlášeni! V opačném případě prosíme nahlásit vyučujícímu.
3. A J. Lozanová 1. pol. St 12:00 - 12:45, 2. pol. St 14:10 - 14:55 700,- přihlášení u učitele
„Klubová“ hodina německého jazyka
S1
Všichni žáci jsou přihlášeni! V opačném případě prosíme nahlásit vyučujícímu.
3. B A. Dezortová Út 13:50 - 14:35 700,- přihlášení u učitele
„Klubová“ hodina německého jazyka
S2
Všichni žáci jsou přihlášeni! V opačném případě prosíme nahlásit vyučujícímu.
3. B J. Lozanová Út 12:00 - 12:45 700,- přihlášení u učitele
„Klubová“ hodina německého jazyka
S1
Všichni žáci jsou přihlášeni! V opačném případě prosíme nahlásit vyučujícímu.
4. A V. Šindýlek Po 12:55 - 13:40 700,- přihlášení u učitele
„Klubová“ hodina německého jazyka
S2
Všichni žáci jsou přihlášeni! V opačném případě prosíme nahlásit vyučujícímu.
4. A L. Bošek Po 12:55 - 13:40 700,- přihlášení u učitele
„Klubová“ hodina německého jazyka
S1
Všichni žáci jsou přihlášeni! V opačném případě prosíme nahlásit vyučujícímu.
4. B K. Charvátová Út 13:50 - 14:35 700,- přihlášení u učitele
„Klubová“ hodina německého jazyka
S2
Všichni žáci jsou přihlášeni! V opačném případě prosíme nahlásit vyučujícímu.
4. B A. Dezortová Čt 13:50 - 14:35 700,- přihlášení u učitele
„Klubová“ hodina německého jazyka
S1
Všichni žáci jsou přihlášeni! V opačném případě prosíme nahlásit vyučujícímu.
5. A J. Lozanová Po 13:15 - 14:00 700,- přihlášení u učitele
„Klubová“ hodina německého jazyka
S2
Všichni žáci jsou přihlášeni! V opačném případě prosíme nahlásit vyučujícímu.
5. A K. Charvátová Po 13:50 - 14:35 700,- přihlášení u učitele
„Klubová“ hodina německého jazyka
S1
Všichni žáci jsou přihlášeni! V opačném případě prosíme nahlásit vyučujícímu.
5. B K. Charvátová Pá 12:55 - 13:40 700,- přihlášení u učitele
„Klubová“ hodina německého jazyka
S2
Všichni žáci jsou přihlášeni! V opačném případě prosíme nahlásit vyučujícímu.
5. B J. Lozanová Út 13:15 - 14:00 700,- přihlášení u učitele
Anglický jazyk 3.tř 3. M. Ježková Po 13:50 - 14:35 700,- obsazeno
Anglický jazyk 3.tř 3. T. Sklenářová 1. pol. St 13:50 - 14:35, 2. pol. St 14:45 - 15:30 700,- obsazeno
Anglický jazyk 4.tř
 
4. T. Sklenářová 1. pol. St 14:45 - 15:30, 2. pol. St 13:50 - 14:35 700,- obsazeno
Anglický jazyk 4.tř 4. M. Nekovářová Po 14:45 - 15:30 700,- obsazeno
Anglický jazyk 5.tř
S1
5. A T. Sklenářová Po 14:05 - 14:50, Út 14:45 - 15:30 1400,- zapsat
Anglický jazyk 5.tř
S2
5. A M. Ježková St 14:05 - 14:50, Pá 12:55 - 13:40, 1400,- zapsat
Anglický jazyk 5.tř
S1
5. B T. Sklenářová Po 14:50 - 15:35, Út 13:50 - 14:35 1400,- zapsat
Anglický jazyk 5.tř
S2
5. B M. Ježková Út 14:05 - 14:50, Čt 14:05 - 14:50 1400,- zapsat
Český jazyk - cvičení 8. A K. Vacková St 13:50 - 14:35 700,- přihlášení u učitele
Český jazyk - cvičení 8. B A. Klečková Út 12:55 - 13:40 nebo Pá 7:00 - 7:45 700,- přihlášení u učitele
Český jazyk - cvičení
 
9. A A. Klečková Út 7:00 - 7:45 nebo Pá 12:55 - 13:40 700,- přihlášení u učitele
Český jazyk - cvičení
 
9. B E. Havlíková Po 12:55 - 13:40 700,- přihlášení u učitele
Český jazyk pro ukrajinské žáky NOVÉ K. Vacková Po 13:50 - 14:35 - přihlášení u učitele
Debatní kroužek 8. - 9. V. Šindýlek Po 15:40 - 16:25 700,- přihlášení u učitele
Florbal I

Lektor si vyhrazuje právo přeřadit děti mezi kroužky. Dodržujte prosím při přihlašování věkovou hranici.
Kontaktní email: florbal.kladska@gmail.com

1. - 3. Š. Chytrý, J. Lutrýn Pá 14:30-15:30 900,- obsazeno
Florbal II

Lektor si vyhrazuje právo přeřadit děti mezi kroužky. Dodržujte prosím při přihlašování věkovou hranici.
Kontaktní email: florbal.kladska@gmail.com

4. - 7. Š. Chytrý, J. Lutrýn Pá 15:30-16:30 900,- zapsat
Francouzský jazyk 6. - 9. J. Lozanová Čt 14:45 - 15:30 700,- zapsat
Francouzský jazyk 2. - 5. J. Lozanová Čt 13:50 - 14:35 700,- zapsat
Kapela

 

6. - 9. O. Vacek St 14:00 - 15:30 1800,- obsazeno
Keramika

Pozn: Cena kroužku je již včetně materiálu

1. V. Šemberová Čt 13:15 - 14:45 1 600,- obsazeno
Keramika

Pozn: Cena kroužku je již včetně materiálu

1. - 3. T. Jedlička Po 15:00 - 16:30 1 600,- obsazeno
Keramika
Pozn: Cena kroužku je již včetně materiálu
3. - 4. V. Šemberová Čt 15:00 - 16:30 1 600,- obsazeno
Kytara I - individuální

(individuální výuka)
více

3. - 9. O. Vacek Po 14.00 - 14.30 2000,- obsazeno
Kytara II - individuální

(individuální výuka)

více

3. - 9. O. Vacek Út 13.10 - 13.40 2000,- obsazeno
Kytara III - skupinová výuka

(skupinová výuka)

více

3. - 9. O. Vacek Čt 14.45 - 15.15 1300,- obsazeno
Kytara IV - individuální

individuální výuka

více

3. - 9. O. Vacek Čt 15.15 - 15.45 2000,- obsazeno
Kytara V - individuální výuka

(individuální výuka)

více

3. - 9. O. Vacek Pá 14.00 - 14.30 2000,- obsazeno
Lezení na umělé horolezecké stěně - začátečníci

více

4. - 9. O. Vacek, J. Tlapák Út 16:30 - 18:00 1800,- zapsat
Matematika - cvičení 7. A M. Müllerová St 13:50 - 14:35 700,- přihlášení u učitele
Matematika - cvičení 7. B H. Musilová Čt 14:00 -14:45 700,- přihlášení u učitele
Matematika - cvičení 8. A H. Musilová Po 14:00 -14:45 700,- přihlášení u učitele
Matematika - cvičení 8. B J. Klimentová Po 13:50 - 14:35 700,- přihlášení u učitele
Matematika - cvičení 9. J. Klimentová St 13:50 - 14:35 700,- přihlášení u učitele
Matematika - cvičení 9. J. Klimentová Čt 7:00 - 7:45 700,- přihlášení u učitele
Španělský jazyk NOVÉ 6. - 9. P. Nováková St 14:00 -14:45 700,- přihlášení na paolanovak@email.cz
Sportovní hry 2. - 5. M. Ševčík Čt 16:30 - 17:15 700,- obsazeno
Vaření pokročilí
Pozn: cena kroužku včetně 500,- Kč na suroviny
2. - 5. L. Martínek Sudý Čt 15:00-16:30 1200,- obsazeno
Vaření začátečníci
Pozn: cena kroužku včetně 500,- Kč na suroviny
2. - 5. L. Martínek Lichý Čt 15:00-16:30 1200,- obsazeno
Výtvarný ateliér
Pozn: +300,- Kč na materiál, vybírá v hotovosti lektor kroužku
1. - 4. G. Pecháčková (roz. Vytisková) Út 15:00-16:30 1400,- zapsat
Výtvarný ateliér
Pozn: +300,- Kč na materiál, vybírá v hotovosti lektor kroužku
V případě nenaplnění kapacity bude sloučen s kroužkem v úterý.
1. - 4. G. Pecháčková (roz. Vytisková) Po 15:00-16:30 1400,- zapsat

Podmínka otevření kroužku je minimálně 10 přihlášených dětí.


Externí kroužky pro žáky ZŠ Kladská v budově školy

Jméno kroužku Určen pro třídy Učitel Termín Cena za pol. Přihlášení
Bilingual English Club - 1.-2.ročník

více

1. - 2. K. Gacek St 12:30-13:30 3900,- na katerina@phonics.cz
Bilingual English Club – 3.-5.ročník

více

3. - 5. K. Gacek Pá 14:00-15:00 3900,- na katerina@phonics.cz
Bilingual English Club – 6.-9.ročník

více

6. - 9. K. Gacek Pá 15:00-16:00 3900,- na katerina@phonics.cz
Bojové umění KUNG-FU pro děti

více

1. - 5. M. Kůlová Čt 17:15 - 18:15 2880,- krouzky-prodeti@seznam.cz
Bricks 4 Kidz

leták
http://www.bricks4kidz.cz/praha5/

1. - 3. V. Fojtů Po 14:45 - 15:35 - www.bricks4kidz.cz/prague/
vfojtu@bricks4kidz.com
Extra English

www.klckrystof.cz
leták
přihláška na kroužek

1. - 9. Rebecca Po 12:55 - 15:30 dle časových možností 6100 Kč / 4-5 dětí ; 8.300 Kč/ 2-3 dětí ontheway@klckrystof.cz
LePoReLo - bilingvní němčina
více
Út + Čt 13:50-15:50 20160,- bliborova@seznam.cz
Phonics for Kids - 1.-3.ročník
phonics.cz
1. - 3. K. Gacek Pá 13:00-14:00 3900,- na katerina@phonics.cz
Phonics for Kids - 4.-5.ročník
phonics.cz
4. - 5. K. Gacek Pá 14:00-15:00 3900,- na www.phonics.cz
Šachová škola Vávra a Černoušek

  leták
  web

1. - 5. P. Vávra St 13.45-14.30 2200,- Kč info@sachovykrouzek.cz
Top Dance Prague - latinsko-americké a standardní tance
https://topdanceprague.cz/skoly/zs-kladska/
leták
1. - 9. Po 16.45 – 17.45. 2300,- https://topdanceprague.cz/skoly/zs-kladska/