Výsledky zápisu do 1.tříd


V září 2019 budeme otevírat dvě 1. třídy.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ se koná ve čtvrtek 17. ledna 2019 od 14 do 18 hodin! Přijďte se svými dětmi, pro které budou ve škole přichystána nejrůznější překvapení a Vy si můžete pohovořit se všemi pedagogy, s našimi žáky i absolventy.

ZÁPIS DO 1. TŘÍD na šk. rok 2019/2020 se koná ve čtvrtek 4. dubna 2019 od 12:30 do 16:30 hodin a v pátek 5. dubna 2019 od 8:30 do 16:30 hodin. Nezapomeňte Vaše dítě včas zaregistrovat na přesný čas k zápisu na našich webových stránkách. Přihlašování přes internet bude probíhat od 17. ledna 2019 (Den otevřených dveří) na adrese http://kladska.cz/zapis.

Rodiče dětí, které mají bydliště v naší spádové oblasti, přinesou k zápisu výpis z agendového informačního systému, kterým doloží trvalý pobyt dítěte. Tento výpis vydá občanovi každá ohlašovna úřadu – nemusí to být bezpodmínečně místně příslušná ohlašovna podle trvalého pobytu občana (tzv. evidence obyvatel). Pro vydání výpisu budete potřebovat platný občanský průkaz a originál (nebo úředně ověřenou kopii) rodného listu svého dítěte.

V 1. třídách začínáme s výukou německého jazyka – 2 hodiny týdně, ve druhé třídě 3 hodiny, od 3. třídy až 5 hodin týdně včetně konverzace s rodilým mluvčím. Od 6. ročníku (možnost už od 3. ročníku formou kroužku) se děti učí anglicky. V osmé třídě žáci mohou skládat mezinárodní zkoušky z angličtiny Cambridge English. V deváté třídě mohou žáci skládat zdarma Deutsches Sprachdiplom (mezinárodní jazyková zkouška s certifikátem).

Kdo má chuť, může se na druhém stupni pustit do španělštiny, francouzštiny, italštiny.

Pro sportovce máme dobrou zprávu, dle zájmu rodičů vyjíždějí každoročně všechny třídy od 2. do 8. ročníku na lyžařské kurzy.

Těšíme se na vás!

Soubory ke stažení

PDF Desatero pro rodiče MŠMT.pdf
PDF Plakát - školní rok 2019-2020.pdf
PDF Spádová oblast ZŠ Kladská.pdf
PDF Informace k zápisu pro rodiče.pdf