HNUTÍ NA VLASTNÍCH NOHOU - STONOŽKA

Toto dobrovolné, humanitární, mírové dětské hnutí pracuje již od roku 1990. Založila jej Norka českého původu paní Běla Gran JENSEN. Před 14 lety byla požádána přáteli z Československa, zda by mohla pomoci našemu zdravotnictví. Paní Jensen se však nelíbila myšlenka žebrat o peníze, ale dostala skvělý nápad: samy děti budou pomáhat svým nemocným kamarádům. Navrhla dětem malovat obrázky, vánoční přání. První rok sama dětské obrázky v Oslu prodávala.

V roce 1991 se k tomuto připojila skandinávská slavnost - 1000 let od objevení Ameriky Vikingy. V norské televizi děti viděly obrázky vikingských lodí s vysvětlením smyslu hnutí a s výzvou k malování. Ohlas byl velký. Prodejní výstava vynesla 500 000.-Kč.

Děti pomáhají svým postiženým a nemocným druhům postavit se opět "na vlastní nohy". V souvislosti s tím pojmenovaly hnutí "Na vlastních nohou" a STONOŽKU, která má těch nohou nejvíce, zvolily jako logo. Tento symbol vymyslel dvanáctiletý chlapec.

Zprvu se vše jevilo jako nesplnitelný SEN paní JenSEN. Časem se však ukázalo, že je to velice účinná a zároveň užitečná cesta k získávání prostředků na zakoupení lékařských zařízení schopných nejen léčit, ale i zachraňovat lidské životy. Pomáhat dětem v krizových situacích, ve válkou postižených oblastech, v zemích postižených přírodními katastrofami.Dětské kresby šíří poselství lásky, solidarity a míru, které dnes tolik všichni potřebujeme! Je to mírové hnutí, jehož motto je "DĚTI S LÁSKOU - DĚTI ZA MÍR".

V hnutí pracují dnes tisíce dětí a stovky učitelů v 2 000 českých školách, na Slovensku, v Norsku, Německu, Polsku, Rakousku, Itálii, Bosně, Kanadě, Argentině, USA.

Děti v hnutí získaly pro své nemocné a postižené kamarády již více než 70 000 000,-Kč !! Hnutí je uznáváno jako zcela dobrovolná humanitární a mírová organizace, v níž ani haléř z peněz, získaných prodejem dětských kreseb nepadne na administrativní, či jiné výdaje jako platy a odměny. V hnutí všichni pracují na základě dobročinnosti, zdarma.

Patronem hnutí se v roce 1990 stal pan prezident Václav Havel. V loňském roce 2001 převzal patronát na hnutím ministr obrany Jaroslav Tvrdík. Stonožkové hnutí ve spolupráci s příslušníky Armády České republiky, kteří působí v různých mezinárodních mírových operacích, pomáhá rekonstruovat školy, vybavuje nové učebny, nakupuje sanitky a mnoho dalších věcí ve válkou postižených oblastech.

Odměnou dětem, které malují přání a pomáhají v hnutí, je každým rokem vánoční koncert v Praze. Jeho moderátor, Marek Eben, je Stonožce stále věrný od jejího samého začátku. Koncertu se účastní i řada významných hostů, pan prezident Václav Havel, norský velvyslanec Jeho Excelence Lasse Seim, zástupci Armády ČR generál Šíba, generálmajor Švábík a další významní hosté. Každým rokem přijíždí z Norska i Santa Claus. Koncert vysílá každoročně ČT1 1, většinou na Štědrý den.

Kromě kreslení vánočních přání se od roku 1997 konají každý podzim tzv."Stonožkové týdny". Jejich smyslem je získat co možná nejvyšší finanční částku, která je ten daný rok určena těm nejpotřebnějším. Každá škola si sama zvolí způsob, vymyslí a zorganizuje akce, na kterých se podílejí především děti. V roce 1997 hnutí pomohlo školám na Moravě postiženým povodněmi. V roce 1998 se konal druhý Stonožkový týden. Jeho výtěžek byl věnován na zakoupení minibusu Ford Transit pro děti z psychiatrické léčebny v Opařanech. V roce 1999 se podařilo získat peníze na zakoupení 4 sanitních vozů Ford Transit pro děti ve válkou postižené oblasti na Balkáně. V roce 2000 děti pomohly svým postiženým kamarádům vybudovat bezbariérový přístup do škol.

Velkým úspěchem bylo vydání první stonožkové knihy "Kdyby všechny děti světa". Je to kniha plná pohádek, přání a svědectví, kterou napsaly a ilustrovaly samy děti. Překrásný úvod napsala sama norská královna Sonja.

Mezi zajímavá setkání stonožkových dětí s významnými osobnostmi tohoto i minulého století patří přijetí dětí papežem Janem Pavlem II. ve Vatikánu a setkání s generálním tajemníkem OSN Kofi Annanem.

Paní Běla Gran Jensen byla za svoji obětavou práci vyznamenána prezidentem republiky Václavem Havlem medailí Za zásluhy II.stupně a získala vyznamenání Záslužný kříž III.stupně od ministra obrany Jaroslava Tvrdíka.

V loňském roce měly stonožkové děti tu čest zpívat v norském hlavním městě Oslo na výročním 100. předávání Nobelovy ceny. Zazpívaly si zde společně s Paul McCartnym.

Stonožkové děti a jejich krásná práce se staly symbolem naděje pro lepší Evropu, pro lepší svět žijící v míru. Vánoční přání jsou poselstvím lásky, přátelství a naděje.

Veškeré akutality a novinky naleznete na www.stonozka.org

 

Mgr.Kateřina Vávrová
předsedkyně občanského sdružení Přátelé stonožky