Nezávazné informace pro přijímání na SŠ
ve školním roce 2020/2021 pro školní rok 2021/2022


!!! Přihlášky do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou musí být na příslušné škole do 30. 11. 2020 = prosím dodat k nám do školy pro razítko do cca 20. 11. 2020 (vyplňte předměty a známky podle vysvědčení za 7. a 8. ročník, průměry na dvě desetinná čísla doplníme, nezapočítává se chování) – NA NÁVŠTĚVĚ ŠKOLY SE, PROSÍM, PŘEDEM DOMLUVTE EMAILEM: kleckova@kladska.cz

Přihlášky ke střednímu vzdělávání bez talentové zkoušky musí být na příslušné škole do 1. 3. 2021 = prosím dodat k nám do školy pro razítko do cca 12. 2. 2021

!!! 22. – 28. 2. 2021 jsou jarní prázdniny!!!

  • Uchazeč se může přihlásit nejvýše na 2 obory vzdělání s talentovou zkouškou (modré přihlášky) a až na 2 obory vzdělání bez talentové zkoušky (růžové přihlášky) = na obou dvou přihláškách se školy VŽDY uvádí ve stejném pořadí
  • Jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně a výsledky CERMAT zašle středním školám nejpozději 28. 4. 2021 – na www.cermat.cz najdete podrobnější informace včetně tiskopisů přihlášek a vzorů pro jejich vyplnění
  • Na základě ustanovení § 5 vyhlášky č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2, nelze v rámci kritérií přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021 hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. (na přihlášky se píše prospěch v 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročník)
  • Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí – zápisové lístky dostanou rodiče žáků 9. tříd na konzultacích 6. 1. 2021 proti podpisu od TU (případně později v kanceláři školy), ostatním uchazečům připravíme ZL do kanceláře školy po 1. 3. 2021
  • pro výběr SŠ doporučujeme atlasskolstvi.cz, webové stránky jednotlivých středních škol a gymnázií, případně SCHOLU PRAGENSIS, která letos probíhá online: http://www.scholapragensis.cz/jnp/cz/schola_bude_ale_jen_online.html

Jednotná přijímací zkouška je pouze jednou z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání zohledňují školy i další kritéria, např. výsledky předchozího vzdělávání, umístění na různých soutěžích a olympiádách, výsledky školních přijímacích zkoušek či pohovorů atp. Výsledek JPZ se na celkovém hodnocení uchazečů podílí minimálně 60 % (u oborů Gymnázium se sportovní přípravou minimálně 40 %).

Termín a místo konání

Pokud uchazeč podal pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou (popř. dvou odborných zaměření ŠVP téhož oboru v rámci jedné školy), koná jednotnou přijímací zkoušku dvakrát. V 1. řádném termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce na prvním místě, ve druhém řádném termínu na škole, kterou uvedl jako druhou v pořadí.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 na následující období.

TYP OBORU 1. ŘÁDNÝ TERMÍN 2. ŘÁDNÝ TERMÍN 1. NÁHRADNÍ TERMÍN 2. NÁHRADNÍ TERMÍN
ČTYŘLETÉ OBORY 12. dubna 2021 13. dubna 2021 12. května 2021 13. května 2021
ŠESTILETÁ A OSMILETÁ GYMNÁZIA 14. dubna 2021 15. dubna 2021

Pakliže se uchazeč nemůže v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), může se omluvit řediteli školy. Pokud ředitel školy jeho omluvu uzná, uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu.

Soubory ke stažení

PDF Přihláška SŠ.pdf
PDF Přihláška SŠ - obory s talentovou zkouškou.pdf