Nezávazné informace pro přijímání na SŠ
ve školním roce 2022/2023 pro školní rok 2023/2024

Střední škola (ředitel) stanoví podle § 60 odst. 2 písm. a) školského zákona pro jednotlivá kola přijímacího řízení jednotná kritéria přijímání a zveřejňuje spolu s těmito kritérii i způsob hodnocení jejich splnění a další podrobnosti organizace přijímacího řízení.

Termín pro podání přihlášky (musí být oboustranně vytištěná) pro první kolo:

  • pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2022 = prosíme dodat k nám do školy pro razítko do cca 24. 11. 2022
  • pro obory vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března 2023 = prosíme dodat k nám do školy pro razítko do cca 17. 2. 2023
  • Uchazeč se může přihlásit až na 2 obory vzdělání bez talentové zkoušky (růžové přihlášky) a na 2 obory s talentovou zkouškou (modré přihlášky) = na přihláškách se školy VŽDY uvádí ve stejném pořadí
  • Jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně a výsledky CERMAT zašle středním školám nejpozději 28. 4. 2023 – na www.cermat.cz najdete podrobnější informace včetně tiskopisů přihlášek a vzorů pro jejich vyplnění
  • Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí – zápisové lístky si rodiče žáků 9. tříd vyzvednou u třídních učitelek na konzultacích 4. 1. 2023, jinak po tomto datu v kanceláři školy s OP v pracovní době. Ostatním uchazečům, kteří potvrzovali přihlášky ve škole, připravíme ZL k výdeji do kanceláře školy do 15. 3. 2023. Ostatní uchazeči musí podat žádost o vydání ZL prostřednictvím svého zákonného zástupce.
  • pro výběr SŠ doporučujeme atlasskolstvi.cz, webové stránky jednotlivých středních škol a gymnázií
Jednotná přijímací zkouška je pouze jednou z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání zohledňují školy i další kritéria, např. výsledky předchozího vzdělávání, umístění na různých soutěžích a olympiádách, výsledky školních přijímacích zkoušek či pohovorů atp. Výsledek JPZ se na celkovém hodnocení uchazečů podílí minimálně 60 % (u oborů Gymnázium se sportovní přípravou minimálně 40 %).

Termín a místo konání

Pokud uchazeč podal pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou (popř. dvou odborných zaměření ŠVP téhož oboru v rámci jedné školy), koná jednotnou přijímací zkoušku dvakrát. V 1. řádném termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce na prvním místě, ve druhém řádném termínu na škole, kterou uvedl jako druhou v pořadí.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2022/2023 na následující období.

TYP OBORU 1. ŘÁDNÝ TERMÍN 2. ŘÁDNÝ TERMÍN
ČTYŘLETÉ OBORY 13.dubna 2023 14. dubna 2023
ŠESTILETÁ A OSMILETÁ GYMNÁZIA 17. dubna 2023 18. dubna 2023

Pakliže se uchazeč nemůže v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), může se omluvit řediteli školy. Pokud ředitel školy jeho omluvu uzná, uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu.

Tiskopisy přihlášek na střední školy

Soubory ke stažení

PDF Informace MŠMT pro přijímání na SŠ a konzervatoře.pdf
PDF Přihláška SŠ.pdf
PDF Přihláška SŠ - obory s talentovou zkouškou.pdf