Nezávazné informace pro přijímání na SŠ

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře

ve školním roce 2018/2019 pro školní rok 2019/2020

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví školský zákon a vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 671/2004 Sb.). Přijímací řízení probíhá jako v předchozím školním roce za podmínek, které byly naposledy upraveny novelou školského zákona (zákon č. 472/2011 Sb.) a změnou vyhlášky č. 671/2004 Sb. (vyhláška č. 86/2012 Sb.).

 

Základní informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2018/2019

RED IZO: 600035638
IZO: 049624911
  • zápisové lístky budou k vyzvednutí v kanceláři školy od 4. března 2019 (8:00 – 15:30) proti podpisu zákonného zástupce (občanský průkaz nutný), pro žáky 9. tříd na konzultačních hodinách 9. 1. 2019
  • zápisový lístek od školy obdrží pouze žák 5. nebo 7. ročníku, kterému škola potvrzovala přihlášku ke studiu na SŠ, v jiném případě je nutné podat žádost o vydání ZL

Škola razítkem potvrzuje správnost strany B na přihláškách (výpis známek).

Potvrzujeme pouze formuláře nových přihlášek, oboustranně vytištěných.

V platnosti jako v uplynulém školním roce tak zůstává zejména podávání jen dvou přihlášek, vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů nejdříve 22. dubna a v dalších kolech bez zbytečného odkladu,zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům,, po vyhlášení výsledků potvrzování zájmu o školu zápisovým lístkem přijatým uchazečem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání), vydávání zápisového lístku základní školou nebo krajským úřadem, možnost uplatnění zápisového lístku je jen jednou. Výjimkou jsou dva případy, kdy uchazeč jej může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole. Jednak když jeho odvolání bylo úspěšné, a nově i uchazeč, který uplatnil zápisový lístek do oboru s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

Také zůstává v platnosti termín pro přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pracovních dnech, do oborů s talentovou zkouškou od 2. do 15. ledna,, do oborů vzdělání konzervatoří od 15. do 31. ledna, na gymnázia se sportovní přípravou od 2. ledna do 15. února..

Můžete využít informace na www.atlasskolstvi.cz nebo navštivte SCHOLU PRAGENSIS v Kongresovém centru v listopadu.

Častým dotazem je termín odevzdání přihlášek k potvrzení naší školou a vydání zápisového lístku. Z hlediska zpracování prosíme o dodání modrých přihlášek na umělecké školy do 21. 11. 2018, , na SŠ musí být vámi doručeny do 30. 11. 2018. Růžové přihlášky pro ostatní školy prosíme nejpozději do 18. 2. 2019, na SŠ musí být do 1. 3. 2019 pro první kolo přijímacího řízení. Zápisové lístky vydává rodičům deváťáků z důvodu evidence třídní učitel na konzultacích 9. 1. 2019 proti podpisu. Ostatním zájemcům z nižších tříd tiskneme zápisové lístky až poté, co shromáždíme všechny přihlášky – začátkem března.

Jednotné přijímací zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů český jazyk a literatura a matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném RVP pro základní vzdělávání. Testování zajišťuje společnost CERMAT a jednotlivé testy budou vyhodnoceny centrálně a zaslány bezplatně školám.

Podrobné informace zveřejní CERMAT BĚHEM PODZIMU.