Nezávazné informace pro přijímání na SŠ
ve školním roce 2020/2021 pro školní rok 2021/2022

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ČTYŘLETÉ MATURITNÍ OBORY

V případě čtyřletých maturitních oborů bude mít každý ředitel školy možnost rozhodnout, zda v rámci přijímacího řízení uplatní či neuplatní jednotnou přijímací zkoušku a využít tak pro přijímací řízení služby CERMATu, a to včetně logistické podpory s tím, že by tato zkouška proběhla standardně ve dvou termínech. MŠMT tedy v tomto školním roce nebude trvat na zahrnutí jednotné přijímací zkoušky do přijímacího řízení a umožní ředitelům škol nahradit ji školní přijímací zkouškou - tato podoba přijímacího řízení ke vzdělávání v maturitních oborech je zamýšlena pouze pro školní rok 2020/21.

V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů, bude moci ředitel školy následně sám rozhodnout, zda bude jakoukoliv formu přijímací zkoušky na své škole vůbec konat či rozhodne o přijetí uchazečů bez konání zkoušky
. Střední školy pak budou moci také rozšířit okruh vysvědčení, která budou v rámci přijímacího řízení zohledněna. Kritéria u jednotlivých škol vyhlásí ředitelé škol ve standardním termínu do 31. ledna 2021 s tím, že školní přijímací zkouška může proběhnout také distančním způsobem. Termín pro podání přihlášky (musí být oboustranně vytištěná) pro první kolo zůstává zachován na 1. března 2021 = prosím dodat k nám do školy pro razítko do cca 12. 2. 2021 

!!! 22. – 28. 2. 2021 jsou jarní prázdniny!!!

Do 8. 3. 2021 může ředitel střední školy rozhodnout o NEKONÁNÍ přijímací zkoušky, pokud počet podaných přihlášek nepřevyšuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů (pokud si toto rozhodnutí vyhradil v kritériích pro přijetí)

V případě víceletých gymnázií se předpokládá standardní průběh přijímacího řízení, a to jak, co se týče termínů pro podání přihlášek, tak konání jednotné přijímací zkoušky a zachování dvou termínů zkoušky

  • Uchazeč se může přihlásit až na 2 obory vzdělání bez talentové zkoušky (růžové přihlášky) = na obou přihláškách se školy VŽDY uvádí ve stejném pořadí
  • Jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně a výsledky CERMAT zašle středním školám nejpozději 28. 4. 2021 – na www.cermat.cz najdete podrobnější informace včetně tiskopisů přihlášek a vzorů pro jejich vyplnění
  • Na základě ustanovení § 5 vyhlášky č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2, nelze v rámci kritérií přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021 hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. (na přihlášky se píše prospěch v 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročník)
  • Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí  – zápisové lístky si rodiče žáků 9. tříd vyzvednou v kanceláři školy proti podpisu (OP s sebou) během ledna v pracovní době od 8:00 do 15:00 hod. (případně se lze domluvit na termínu na adrese: vlckova@kladska.cz), ostatním uchazečům připravíme ZL do kanceláře školy po 1. 3. 2021
  • pro výběr SŠ doporučujeme atlasskolstvi.cz, webové stránky jednotlivých středních škol a gymnázií
Jednotná přijímací zkouška je pouze jednou z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání zohledňují školy i další kritéria, např. výsledky předchozího vzdělávání, umístění na různých soutěžích a olympiádách, výsledky školních přijímacích zkoušek či pohovorů atp. Výsledek JPZ se na celkovém hodnocení uchazečů podílí minimálně 60 % (u oborů Gymnázium se sportovní přípravou minimálně 40 %).

Termín a místo konání


Pokud uchazeč podal pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou (popř. dvou odborných zaměření ŠVP téhož oboru v rámci jedné školy), koná jednotnou přijímací zkoušku dvakrát. V 1. řádném termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce na prvním místě, ve druhém řádném termínu na škole, kterou uvedl jako druhou v pořadí.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 na následující období.

TYP OBORU 1. ŘÁDNÝ TERMÍN 2. ŘÁDNÝ TERMÍN 1. NÁHRADNÍ TERMÍN 2. NÁHRADNÍ TERMÍN
ČTYŘLETÉ OBORY 3. května 2021 4. května 2021 2. června 2021 3. června 2021
ŠESTILETÁ A OSMILETÁ GYMNÁZIA 5. května 2021 6. května 2021

Pakliže se uchazeč nemůže v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), může se omluvit řediteli školy. Pokud ředitel školy jeho omluvu uzná, uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu.

12. – 28. 4. 2021 Konání školních přijímacích zkoušek do 1. ročníku oborů vzdělání s maturitní zkouškou, pokud jsou vypsány

22. – 30. 4. 2021 Konání školních přijímacích zkoušek do 1. ročníku oborů vzdělání bez talentové a maturitní zkoušky, pokud jsou vypsány

Soubory ke stažení

PDF Přihláška SŠ.pdf
PDF Přihláška SŠ - obory s talentovou zkouškou.pdf