Fakultní škola Pedagogické fakulty UK


Příběhy bezpráví


30.6.2018
Všem našim žákům, rodičům, zaměstnancům, absolventům a přátelům školy přejeme odpočinkové léto plné sluníčka, krásných zážitků a poznání. Našim učitelům, vychovatelkám a zaměstnancům děkujeme za obětavou a nadstandardní práci během celého školního roku.
Těšíme se na naše prvňáčky a na všechny naše žáky v pondělí 3. září 2018 v 8:00 hodin již tradičně před školou!!!
29.6.2018
Rozdávání vysvědčení a poslední zvonění žáků 9. tříd.

fotky
28.6.2018
Ukázková hodina metody FIE aneb Učíme se učit, od 16.30 hod.

více
28.6.2018
Den třídy a třídního učitele
27.6.2018
Vyučování začíná v 8:55 hodin, končí 1. stupeň 11:50, 2. stupeň 12:45 hodin
26.6.2018
Závěrečná akademie, divadlo Hybernia, nám. Republiky 4, Praha 1, od 17 hodin. Srdečně zveme rodiče, prarodiče, absolventy a přátele školy.

pozvánka
fotky
videa
25.6.2018
Vyučování končí 1. stupeň 11:50, 2. stupeň 12:45 hodin. Vybírání a rozdávání učebnic (poškozené a ztracené učebnice děti zakoupí nové).
21.6.2018
Vyučování končí dle rozvrhu maximálně 6. vyučovací hodinou
20.6.2018
Zasedání školské rady, 18:30 hodin
20.6.2018
Třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků, 17:00 hodin
20.6.2018
Pedagogická rada
20.6.2018
Závěrečná část dvouletého projektu Crossing Borders, 1. a 9. třídy

fotky
19.6.2018
Exkurze: Památník Terezín, 9. třídy
18.-22.6.2018
Ozdravný pobyt – Baldovec, 6.B
17.-22.6.2018
Výměnný pobyt žáků z ostrova Norderney v Praze, 7. třídy
14.6.2018
Exkurze za odměnu: Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity Plzeň. Vybraní žáci 4. – 9. tříd.

fotky
12.6.2018
Výukový program v Knihovně na Vinohradech: rozlučka před prázdninami, 4.A
12.6.2018
Divadlo Minor: Sněhová královna, 3. a 5. třídy
10.-15.6.2018
Ozdravný pobyt – Lipno, 8.A

fotky
8.-15.6.2018
Ozdravný pobyt v Řecku, Lefkáda, 9.B

fotky
8.6.2018
Výukový program v Knihovně na Vinohradech: Prázdninové dobrodružství, 4.B
7.6.2018
Veletrh vědy – Letňany, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B

fotky
7.6.2018
Výukový program v Knihovně na Vinohradech: Skřítci, 2.A
7.6.2018
Školní výlet – Historické centrum řemesel Botanicus, 4.A, 5.A
7.6.2018
Školní výlet – Historické centrum řemesel Botanicus, 4.A, 5.A
5.6.2018
Naše škola získala diplom a pohár za 1. místo v celoroční souteži základních škol Prahy 2 ve vědomostních soutežích a olympiádách! Velké poděkování patří všem našim pedagogům za skvělou přípravu dětí.

diplom
pohár
4.-7.6.2018
Sportovně-turistický pobyt v Českém ráji, 6.A

fotky
2.-9.6.2018
Ozdravný pobyt v Řecku, Zakynthos, 9.A.
Posíláme pozdravení všem rodičům z bájného Řecka. Panuje zde letní počasí, moře je nádherné teplé. Dnes jsme byli na výletě za želvami, prozkoumali jsme další ostrůvky a krásné modré jeskyně. Řekové vaří báječně.

fotky
1.-8.6.2018
Výměnný pobyt žáků 7. tříd na ostrově Norderney v Severním moři, Německo

deník
fotky
30.5.2018
Cvičná střelba ze vzduchovky, pořádá Myslivecký svaz, 7.B
29.5.2018
Apple Museum, 9. třídy.

foto
27.5.-2.6.2018
Výměnný pobyt žáků 8. ročníku v dánském Broendby

fotky
24.5.2018
Výukový program v Knihovně na Vinohradech: Duhová kulička, 1.B
24.5.2018
Leonardium, Malostranská beseda, 8.B
23.5.2018
Konzultační hodiny pro rodiče 17:00 – 18:00. Projekt Siriri „Kytičky pro Afriku“ – můžete si zakoupit dětmi vypěstované sazeničky rajčat, afrikánů, bylinek a přispět tím na nákup slabikářů pro děti ve Středoafrické republice
23.5.2018
Stanice přírodovědců: Mineralogie a geologie, 9.B
22.5.2018
Výukový program v Knihovně na Vinohradech: Duhová kulička, 1.A
22.5.2018
Zástupci školního parlamentu byli pozváni naší paní starostkou a poslankyní Janou Černochovou na exkurzi do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Paní starostka věnovala žákům svůj čas, vysvětlovala systém Parlamentu ČR, vyprávěla hodně z dějin. Děti se dozvěděly o Výboru obrany, kterému paní Černochová předsedá. Na závěr jsme měli možnost posedět na galerii. Děkujeme paní starostce a jejím dvěma asistentům za milé pozvání a zajímavé povídání.

fotky
22.5.2018
Projekt EU: Simi, Crossing Borders, workshop, 9. třídy
21.5.2018
Prevence: exkurze do Psychiatrické léčebny Bohnice, 8.B
18.5.2018
Beseda s cestovatelem Tomášem Kubešem, Indie, 7. třídy
18.5.2018
Beseda s cestovatelem Tomášem Kubešem, Africká mozaika, 6. třídy
17.-22.5.2018
Ozdravný pobyt, Železná Ruda, 3.třídy

deník
fotky
17.5.2018
Leonardium, Malostranská beseda, 7.B, 8.A
16.5.2018
Tradiční Sportovní den školy, hřiště FTVS, Praha 6
15.5.2018
Exkurze: Lidice, 9. třídy
15.5.2018
Prevence: Dopravní hřiště, 1. třídy
14.-18.5.2018
Škola v přírodě, Tři studně, Fryšava pod Žákovou horou, 2.A.

deník
fotky
11.5.2018
Projektový den školy: Osmičkové roky naší republiky
10.5.2018
Slavnostní zahájení výstavy „Válečný rok 1918“, 8.B
10.5.2018
Program Stopy, multikulturní výchova: Hledáme stopy nejen v historii, 4.B
10.5.2018
Prevence: Beseda s vězněm – Mallory, 9. třídy
9. a 10.5.2018
Výuka metodou CLIL – učitelé z Cavalese vyučují ve třídě 4.A
9.-13.5.2018
Škola v přírodě: Lučkovice u Mirotic, 1. třídy.

fotky
7.5.2018
Ředitelské volno
2.-4.5.2018
Výměnný pobyt žáků 6. tříd v Lauf an der Pegnitz, Německo

deník
fotky
2.5.2018
Prevence: Exkurze do věznice Příbram a pracovního tábora Vojna, 9. třídy
30.4.2018
Ředitelské volno
24.4.2018
Prevence: Zdravá výživa, 9. třídy
23.4.2018
Výukový program v Knihovně na Vinohradech: Dobrodružná literatura, 4.A
21.4.2018
KMD: Divadlo ABC, Evžen Oněgin
20.4.2018
Výukový program v Knihovně na Vinohradech: Pověsti, 4.B
19.4.2018
Výstava Kamil Lhoták, Obecní dům, 7.B. 8.A
19.4.2018
Zeměpisný výukový program: Kuba, kino Aero, 6. třídy
19.4.2018
Výukový program v Knihovně na Vinohradech: Pavoučci, 2.A
19.4.2018
18.4.2018
Výukový program v Knihovně na Vinohradech: Čokoláda, 5. třídy
18.4.2018
Cvičná střelba ze vzduchovky – pro žáky ZŠ pořádá Myslivecký svaz, 7.B
18.4.2018
Třídní schůzky – 1. stupeň 17:00 hodin, 2. stupeň 18:00 hodin
18.4.2018
Pedagogická rada, 3. čtvrtletí
17.4.2018
Muzeum Karla Zemana, 9. třídy
16.4.2018
Kytičky pro Afriku – projekt ve spolupráci se Siriri o.p.s.. Žáci 8. tříd vysejí semínka afrikánů, rajčat, bylinek. Rostlinky budou k dispozici na konzultačních hodinách 23. května. Žáci si také vyslechnou přednášku o pomoci v SAR, o životě dětí a projektu Škola hrou.
16.4.2018
KRPŠ, 17:00 hodin
10.4.2018
Národní památník hrdinů Heydrichiády, kostel sv. Cyrila a Metoděje, 9. třídy
10.4.2018
Výukový program v Knihovně na Vinohradech: Jak se pečou skřítčí dorty, 3. třídy
9.4.2018
Divadelní představení v německém jazyce: „Der Turm“, Salesiánské divadlo, 7. třídy
6.4.2018
Zápis do 1. tříd (8:30 – 16:30). Pro žáky školy je ředitelské volno.
5.4.2018
Zápis do 1. tříd (12:30 – 16:30). Výuka končí po 4. vyučovací hodině.
5.4.2018
Výukový program v Knihovně na Vinohradech: Zlatý klíček, 1.B
4.4.2018
Výukový program v Knihovně na Vinohradech: Zlatý klíček, 1.A
3.4.2018
Výstava Kamil Lhoták, Obecní dům, 9. třídy
29.3.2018
Velikonoční prázdniny
27.3.2018
Interaktivní výstava Leonardium, Malostranská beseda, 9. třídy
27.3.2018
Pletení pomlázek s Městskou policií Praha 2, 2. a 4. ročníky. Děkujeme zástupcům MP Praha 2 za jejich čas a trpělivost, se kterou s námi již léta pletou pomlázky.

plakát
fotky
26.3.2018
Výukový program v Knihovně na Vinohradech: Poezie, 4. třídy
22.3.2018
Workshop Chemie není nuda a prohlídka ÚFCH JH, přednáška o Jaroslavu Heyrovském, 8.B

fotky
22.3.2018
Vernisáž stonožkové výstavy „Hudba v nás“. Jubilejní 20. ročník výstavy výtvarných prací všech žáků školy. Otevřeno od 14 do 18 hodin, slavnostní zahájení v 15:00 hodin.
Vernisáž zahájila starostka MČ Praha 2 Jana Černochová, prezidentka hnutí Na vlastních nohou Běla Jensen, děkanka FAV ZUČ doc. Dr. Ing. Vlasta Radová, ředitel Siriri Fabrice Martin, zakladatelka Siriri Ludmila Böhmová a další hosté. Děkujeme rodičům za podporu naší akce, kterou vyjádřili svojí přítomností a štědrými dary na dobrou věc. Prostřednictvím Stonožky pomůžeme výzkumu léčby Crohnovy choroby (FAV ZUČ) a pořízení dalších slabikářů pro děti v SAR v rámci projektu Škola hrou (siriri.org).

pozvánka
fotky
21.3.2018
Národní dům na Vinohradech, koncert Tam Tam Orchestra, 2. třídy
20.3.2018
Preventivní program PPP, L. Marušková, 5.B
19.3.2018
Program Stopy, kostel Panny Marie Vítězné – Pražské Jezulátko, 4.B
19.-22.3.2018
Mezinárodní jazyková zkouška z německého jazyka – Deutsches Sprachdiplom I, 9. třídy – ústní část, ve škole bude vypnuté zvonění
19.3.2018
Divadlo Minor – Anežka chce tančit, 3.B
15.3.2018
Ústav fyzikální chemie: Chemie není nuda – workshop a exkurze, 8.A

fotky
14.3.2018
Studijní volno pro žáky 9. tříd – příprava na ústní zkoušky DSD I
14.3.2018
Festival jeden svět na školách – 3.A, 4. a 8. třídy
13.3.2018
Mezinárodní jazyková zkouška z německého jazyka – Deutsches Sprachdiplom I, 9. třídy – písemná část
13.3.2018
Festival jeden svět na školách – 3.B, 6. a 7. třídy
12.-17.3.2018
Lyžařský kurz 5. tříd, Martinské Hole, Slovensko

deník
fotky
6.3.2018
Workshop: Chemie není nuda, 7. třídy

fotky
27.2.2018
Výukový program: Knihovna na Vinohradech – Pohádky, 1. třídy
25.2.-2.3.2018
Lyžařský kurz 2. tříd, Nové Hutě, Šumava

deník
fotky
23.2.2018
Projekt Crossing Borders (Slovo 21): Divadlo utlačovaných – Ztracená, 9. třídy
22.2.2018
Prevence: Pyrotechnika a bezpečnost, 6. třídy
21.2.2018
Národní dům na Vinohradech, The Fortyfingers, 3. a 4. třídy
20.2.2018
Výukový program: Knihovna na Vinohradech – Poezie a my, 4.A
19.2.2018
Výukový program: Knihovna na Vinohradech – Poezie a my, 4.B
19.2.2018
Prevence: Pyrotechnika a bezpečnost, 8. A
18.2.2018
KMD: Ples upírů, GOJA MUSIC HALL
13.2.2018
Pilotní zkouška Deutsches Sprachdiplom I, vybraní žáci 8. ročníku
12.2.2018
Prevence: Vím, proč jím! 7. třídy
5.-9.2.2018
Jarní prázdniny
2.2.2018
Pololetní prázdniny
31.1.2018
Rozdávání vysvědčení. Společné bruslení žáků školy, případně jiný program s třídními učiteli

fotky
29.1.2018
Klub rodičů a přátel školy
26.1.2018
Prezidentské volby – výuka končí v 11:50 hodin, školní družina v 14:00 hodin
24.1.2018
Návštěva školy a setkání se stonožkovými dětmi: Jeho Excelence Dominik princ de la Rouchefoucauld-Montbel, velkošpitálník Svrchovaného řádu maltézských rytířů a prezidentka hnutí Na vlastních nohou/Stonožka Běla Jensen

fotky
23.1.2018
Pedagogická rada za 1. pololetí
22.1.2018
Vyhodnocení soutěže Život napříč kulturami – umístili jsme se s projektem An der Grenze/Na hranicích – společný projekt s partnerskou školou z německého Backnangu, žáci loňských 6. tříd

ocenění (Člověk v tísni)
pamětní list (hl. město Praha)
fotky
21.-26.1.2018
Lyžařský kurz 4. tříd, Herlíkovice

deník
fotky
20.-26.1.2018
Lyžařský kurz 6. tříd, Herlíkovice

fotky
18.1.2018
Den otevřených dveří, 14:00 – 18:00 hodin. Rodiče, vezměte s sebou i své děti! Srdečně zveme!
16.1.2018
Projekt 9. tříd: Jan Palach (projekce filmu Hořící keř, návštěva Olšanských hřbitovů – k hrobu Jana Palacha)
16.1.2018
Prevence: Na startu mužnosti, 7. třídy
16.1.2018
Výukový program v knihovně: Škola pro zvířátka, 1. třídy
15.1.2018
Slavnostní otevření nové školní jídelny starostkou MČ Prahy 2 Janou Černochovou a dalšími hosty

více
fotky
12.1.2018
Prezidentské volby – výuka končí v 11:50 hodin, školní družina v 14:00 hodin
12.1.2018
Muzikál Židle v kruhu, divadlo Brodway, 6., 9. třídy
10.1.2018
Národní dům na Vinohradech: Bílý boty, 4.A, 5. třídy
9.1.2018
Exkurze Národní divadlo, 9. třídy
8.1.2018
Prevence: Pyrotechnika a bezpečnost, přednáška na služebně MP Praha 2, 6. třídy
7.-13.1.2018
Lyžařský kurz 8. tříd, Saalbach, Rakousko

fotky
7.-12.1.2018
Lyžařský kurz 7. tříd, Herlíkovice

fotky
6.-12.1.2018
Lyžařský kurz 3. tříd, Dolní Dvůr

deník
fotky
3.1.2018
Konzultační hodiny pro rodiče 17:00 – 18:00 hodin.
Pro nemoc omluvena Mgr. Alena Klečková.
25.12.2017-2.1.2018
Vánoční prázdniny

Našim žákům, rodičům, absolventům, přátelům školy a čtenářům našich webových stránek přejeme radostné a klidné vánoční svátky. Našim žákům přejeme, aby od svých rodičů dostali ten nejkrásnější dárek – čas pro své děti. Do nového roku 2018 přejeme hodně zdraví, radosti, spokojenosti a optimismu. Přejme si společně, ať je rok 2018 plný vstřícnosti, tolerance, lidskosti a slušnosti.
22.12.2017
Den třídy a třídního učitele
20.12.2017
Divadlo ABC: České Vánoce, 6. třídy
20.12.2017
Kostel Panny Marie Vítězné – Pražské Jezulátko: Po stopách pastýřů, 2. třídy
19.12.2017
Výstava Sedmičky Josefa Lady, Tančící dům, 9. třídy
19.12.2017
Divadlo D21: Fimfárum od Jana Wericha – Až opadá listí z dubu, 4. třídy
18.12.2017
Dnes jsme zahájili provoz v nové školní jídelně. Děkujeme našemu zřizovateli MČ Praha 2, MHMP za poskytnutou dotaci a paní starostce Janě Černochové za podporu a zajištění celé stavby.

fotky
14.12.2017
KMD: W. Shakespeare: Mnoho povyku pro nic
14.12.2017
Výstava Sedmičky Josefa Lady, Tančící dům, 7.B, 8.A
12.12.2017
Projekt SIMI: Imigrace, host z Afriky, 1. třídy

fotky
11.-14.12.2017
Jazykový pobyt v německém Querxenlandu, 5. třídy

deník
fotky
11.12.2017
Výukový program v Knihovně na Vinohradech: Rošťáci ve školních lavicích, 4.A
8.12.2017
Divadlo Minor: Lipany, 4. třídy
7.12.2017
Exkurze Drážďany: Muzeum hygieny, kostel Frauenkirche, 9. třídy
6.12.2017
Prevence: The Action – bezpečnost silničního provozu, Kongresové centrum, 8., 9. třídy
5.12.2017
Projekt Rodina Odvedle – cizinecká tématika, Slovo 21, z.s., 9. třídy
5.12.2017
Dnes nám do školy zavítal celý roj čertů, andělů a dokonce dva Mikuláši :-)

fotky
4.-8.12.2017
Výměnný pobyt žáků z dánského Broendby v Praze, 8. třídy

deník
fotky
4.12.2017
Divadlo Minor: Anežka chce tančit, 3.B
1.12.2017
Stonožková mše v Chrámu sv. Víta, následné vyhodnocení výtvarné a literární soutěže Medicína v historii v Arcibiskupském paláci
30.11.2017
Tradiční vánoční koncert všech žáků školy v Lucerně. Velký sál, 17:30 hodin. Vstupenky od 8. listopadu na recepci školy. Srdečně zveme rodiče, prarodiče, absolventy a přátele školy!

více
fotky - DreamPhoto
videa
29.11.2017
Prevence: První pomoc, 1. a 2. třídy
28.11.2017
Výstava Světlo v obraze – český impresionismus, 9. třídy
27.11.2017
Fotografování jednotlivců
23.11.2017
Výstava Sedmičky Josefa Lady, Tančící dům, 8.B
23.11.2017
Výstava Krištof Kintera, Rudolfinum, 7.A
22.11.2017
Výukový program v Knihovně na Vinohradech: Barevné knížky, 1.A
21.11.2017
Environmentální výchova: Voda nad zlato, 4.A
21.11.2017
Výukový program v Knihovně na Vinohradech: Barevné knížky, 1.B
20.11.2017
Příběhy bezpráví – beseda s pamětníkem. Naším hostem byla paní Kamila Moučková. Děkujeme za poutavé vyprávění, žáci 9. tříd se dozvěděli mnoho nového o srpnu 1968, následném období a Chartě 77.

fotky
16.11.2017
Výstava Světlo v obraze – český impresionismus. Jízdárna Pražského hradu, 7.B
15.11.2017
Výukový program v Knihovně na Vinohradech: Sci-Fi, 5.B
14.11.2017
Výukový program v Knihovně na Vinohradech: Staré pověsti české, 4.A
13.11.2017
Výukový program v Knihovně na Vinohradech: Staré pověsti české, 4.B
10.11.2017
Den válečných veteránů na náměstí Míru. Zúčastnili jsme se programu, který pro žáky základních škol přichystala Praha 2. Také letos proběhla vědomostní soutěž mezi školami. Náš soutěžní tým Alžběta Horáková, 8.B a Vojtěch Felber, 9.A vybojovali pro naši školu skvělé 1. místo! Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci.

fotky
10.11.2017
Výukový program v Knihovně na Vinohradech: Sci-Fi, 5.A
9.11.2017
Výstava Světlo v obraze – český impresionismus. Jízdárna Pražského hradu, 8.B
9.11.2017
Výukový program v Knihovně na Vinohradech: Chobotnice (mořské příšery), 2.A
8.11.2017
Třídní schůzky: 1. stupeň 17:00 hodin, 2. stupeň 18:00 hodin
8.11.2017
Čtvrtletní pedagogická rada
8.11.2017
Výukový program v Knihovně na Vinohradech: Úvodní beseda, 3.A
7.,8.11.2017
Erasmus+. Výuka metodou CLIL, spolupráce se školou z italského Cavalese, 4. třídy
7.11.2017
Řezbářské sympozium Zlatý řez, Novoměstská radnice, 9. třídy

fotky
7.11.2017
Environmentální výchova: Mravenčí stezkou, 4.B
7.11.2017
Výukový program: Forenzní analýza, 9. třídy
6.11.2017
KRPŠ, 17:00 hodin
3.11.2017
Výukový program v Knihovně na Vinohradech: Václav Čtvrtek, 3.B
2.11.2017
Výstava Světlo v obraze – český impresionismus. Jízdárna Pražského hradu, 8.A
2.11.2017
Výstava Jízdárna Pražského hradu: "Světlo v obraze: český impresionismus - Inspirace blízké i vzdálené", 8.A
2.11.2017
Jarmark řemesel, 9. třídy
2.11.2017
Prevence: Spolek 2012 – Neubližujme si!, 1. třídy
1.11.2017
Divadlo Minor: Anežka chce tančit, 3.A
31.10.2017
Projekt Zachraň jídlo – návštěva farmy Starý Vestec, 9. třídy

fotky
30.10.2017
Klíč od Prahy 2: Staré pověsti české a komentovaná procházka po Vyšehradě – projekt MČ Praha 2, 4.B
26. a 28.10.2017
Podzimní prázdniny
25.10.2017
Prevence: dopravní hřiště – pravidla BESIP, 3.B, 2. třídy
20.10.2017
Prevence: dopravní hřiště – pravidla BESIP, 3.A, 4. třídy
20.10.2017
Salesiánské divadlo: německé divadelní představení „3x über Liebe“, 8. a 9. třídy
20.10.2017
Volby v budově školy. Vyučování končí v 11:50 hodin. Školní družina do 14:00 hodin. Školní klub mimo provoz.
19.10.2017
Výstava Krištof Kintera, Rudolfinum, 7.B
17.10.2017
Výstava Jaroslav Róna, dům U Kamenného zvonu, 9. třídy
17.10.2017
Výukový program Knihovna na Vinohradech: úvodní beseda, 1. třídy
17.10.2017
Environmentální výchova: vzdělávací program Voda nad zlato, 4.B
16.10.2017
Divadelní představení Begegnung/Setkání. Divadlo Na Prádle, Malá Strana. Hrají a zpívají žáci 6. ročníků ZŠ Kladská a Mörike Gemeinschaftsschule Backnang.

plakát
fotky - DreamPhoto
15.-19.10.2017
Výměnný pobyt žáků z německého Backnangu v Praze. 6. třídy
12.10.2017
Výstava Krištof Kintera, Rudolfinum, 8.B
9.10.2017
Dnes se konalo krajské kolo soutěže Zlatý oříšek. Tato soutěž vyhledává a všestranně podporuje aktivní, nadané a úspěšné děti z celé České republiky. Jedná se o největší takto zaměřený projekt s téměř dvacetiletou tradicí. Krajské kolo s postupem do celorepublikového vyhrála Klára Gibišová, 2.B. Její hra na klavír sklidila velkou pochvalu a uznání poroty i obecenstva. Klárce srdečně gratulujeme a držíme palce do finále!

foto
9.10.2017
Prevence: Spolek 2012 – Neubližujme si! 2., 3. třídy
8.-12.10.2017
Výměnný pobyt žáků v německém Backnangu. Divadelní projekt. 6. třídy

plakát
fotky
6.10.2017
KMD – Zkrocení zlé ženy. Divadlo na Vinohradech
4.-6.10.2017
Výměnný pobyt žáků z německého Lauf an der Pegnitz. Téma Karel IV. 7. třídy
3.10.2017
Prevence: Spolek 2012 – Neubližujme si! 4., 5. třídy
2.10.2017
Výukový program v Knihovně na Vinohradech: Velká dobrodružná kniha, 4.A