Klub rodičů a přátel školy Kladská

 

Klub rodičů a přátel školy při ZJŠ Kladská byl založen ve školním roce 1996-1997. Klub vznikl z iniciativy rodičů a je neziskové dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob. Jeho úkolem je spolupracovat s vedením školy a jejím pedagogickým sborem a zároveň hájit zájmy rodičů a žáků při jednání s vedením školy a pedagogickým sborem. Na valné hromadě dne 30. 5. 2016 se Klub rodičů a přátel školy při ZJŠ Kladská v souladu s občanským zákoníkem transformoval na spolek pod novým názvem Klub rodičů a přátel školy Kladská, z.s.

KRPŠ s vedením školy a jejím pedagogickým sborem úzce spolupracuje na zajištění nadstavbové výuky a mimoškolní činnosti žáků. Vzhledem k zaměření školy na rozšířenou výuku jazyků KRPŠ zajišťuje a financuje doplňkové jazykové hodiny (např. pro 1. stupeň: německý jazyk, anglický jazyk, pro 2. stupeň: český jazyk). KRPŠ se rovněž podílí na financování a ve spolupráci s vedením školy organizování zájmových kroužků pro mimoškolní vyžití žáků školy. V případě dostatečného zájmu rodičů a žáků je schopen KRPŠ zajistit upravení a další rozšíření nabídky těchto zájmových kroužků. KRPŠ též spolupracuje se školou na zlepšení výukového prostředí pro žáky a spolufinancuje některé oblasti technického zabezpečení výuky na škole.

KRPŠ každoročně zajišťuje přivítání nových žáků do prvních ročníků a spolupracuje na přípravách rozloučení se žáky 9. ročníků. V roce 2002 se KRPŠ významně podílel na uspořádání oslav stoleté existence školy a v roce 2013 pak na organizaci oslav 111. výročí založení školy.

V současné době pracují v naší škole pod patronací KRPŠ tyto kroužky.

Schůze KRPŠ proběhne 7. září 2020 od 17:00 hodin.


Děkujeme rodičům za podporu a příspěvky KRPŠ na školní rok 2019/2020.

e-mail: klubrodicu@kladska.cz