Klub rodičů a přátel školy Kladská

 

Klub rodičů a přátel školy při ZJŠ Kladská byl založen ve školním roce 1996-1997. Klub vznikl z iniciativy rodičů a je neziskové dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob. Jeho úkolem je spolupracovat s vedením školy a jejím pedagogickým sborem a zároveň hájit zájmy rodičů a žáků při jednání s vedením školy a pedagogickým sborem. Na valné hromadě dne 30. 5. 2016 se Klub rodičů a přátel školy při ZJŠ Kladská v souladu s občanským zákoníkem transformoval na spolek pod novým názvem Klub rodičů a přátel školy Kladská, z.s.

KRPŠ s vedením školy a jejím pedagogickým sborem úzce spolupracuje na zajištění nadstavbové výuky a mimoškolní činnosti žáků. Vzhledem k zaměření školy na rozšířenou výuku jazyků KRPŠ zajišťuje a financuje doplňkové jazykové hodiny (např. pro 1. stupeň: německý jazyk, anglický jazyk, pro 2. stupeň: český jazyk). KRPŠ se rovněž podílí na financování a ve spolupráci s vedením školy organizování zájmových kroužků pro mimoškolní vyžití žáků školy. V případě dostatečného zájmu rodičů a žáků je schopen KRPŠ zajistit upravení a další rozšíření nabídky těchto zájmových kroužků. KRPŠ též spolupracuje se školou na zlepšení výukového prostředí pro žáky a spolufinancuje některé oblasti technického zabezpečení výuky na škole.

KRPŠ každoročně zajišťuje přivítání nových žáků do prvních ročníků a spolupracuje na přípravách rozloučení se žáky 9. ročníků. V roce 2002 se KRPŠ významně podílel na uspořádání oslav stoleté existence školy a v roce 2013 pak na organizaci oslav 111. výročí založení školy.

V současné době pracují v naší škole pod patronací KRPŠ tyto kroužky.

Na schůzi KRPŠ dne 7. 9. 2020 byly odsouhlaseny podmínky vrácení peněz za jednotlivé kroužky za období březen až červen. U kroužků, které byly hrazeny převodem z účtu, bude část za neodučené hodiny vrácena opět převodem.

U ostatních kroužků se buď uplatní sleva na letošní rok (platilo-li se 700Kč, sleva činí 500Kč), případně bude částka vrácena – k tomu poslouží písemná informace s návratkou a uvedením čísla účtu pro vrácení peněz, kterou příští týden děti obdrží. Dáváme rovněž prostor pro případné ponechání částky škole jako sponzorský dar.

Setkání zástupců tříd KRPŠ proběhne 13. listopadu 2023, od 17:00 hodin


Děkujeme rodičům za podporu a příspěvky KRPŠ na školní rok 2022/2023.

e-mail: klubrodicu@kladska.cz