Mezinárodní jazyková zkouška Deutsches Sprachdiplom (DSD)

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1 je součástí celorepublikové sítě tzv. DSD–škol podporovaných ministerstvem školství SRN, které v rámci výuky německého jazyka připravují především žáky víceletých gymnázií na bezplatné složení zkoušky z německého jazyka, tzv. DSD–Diplomu.

Od roku 2012 povolila německá strana skládat v České republice také Deutsches Sprachdiplom I (DSD I). Jedná se o mezinárodně uznávanou zkoušku na úrovni B1 (odpovídá např. zkoušce Zertifikat Deutsch nebo tzv. „malé státnici“ z německého jazyka). Na tuto zkoušku mohou být připravováni žáci víceletých gymnázií, žáci čtyřletého studia na gymnáziu, případně žáci ZŠ.

DSD I neboli Deutsches Sprachdiplom I je jediná mezinárodně uznávaná jazyková zkouška na úrovni tzv. „maturity, malé státnice“ z cizího jazyka (úroveň A2 – B1), na niž mohou být žáci bezplatně připravováni v rámci výuky německého jazyka. Žáci skládají zkoušku v zimě v deváté třídě.

Deutsches Sprachdiplom má čtyři části: ústní (rozhovor na dané téma a prezentace), poslech s porozuměním, čtení s porozuměním a písemná práce (sloh).

Účast na zkoušce DSD:
O účasti žáka na zkoušce rozhodnou učitelé německého jazyka ve spolupráci s rodiči a žáky na základě dosavadních studijních výsledků. Příprava na zkoušky je součástí povinné učební látky a obsahu hodin německého jazyka, kterých se účastní všichni žáci 9. tříd bez výjimky. Příprava probíhá v hodinách němčiny a samozřejmostí je domácí příprava žáků. Obsah učební látky pro DSD je totožný s naším ŠVP „Evropská škola“.