Školní rok 1990/1991

Na škole se vyučovalo ve 3. a 4. roč. němčině, od 5. ročníku němčině a angličtině a od 6. roč. nepovinné ruštině.

Tento rok byl bohatý na návštěvy a kontakty školy se zahraničními školami. K nejvýznamnějším patřil výměnný zájezd žáků II. stupně do rakouského Paschingu u Lince, který zahájil novou éru výměnných pobytů našich a rakouských dětí. Mladí Rakušané k nám přijedou v září 1991.

Další významná spolupráce byla navázána se švédskou školou v Malmö. V červnu navštívili učitelé této školy naši školu, zúčastnili se vyučovacích hodin, besedovali s vedením školy a pozvali naše učitele do Švédska.

Velký zájem byl i o dopisování se švýcarskými dětmi, který zprostředkovala pí uči- telka Christine Burgener. Navštívila nás v říjnu a téměř celý týden hospitovala v ho-dinách našich učitelů.

Poprvé na naší škole působila lektorka angličtiny - americká studentka Linda Keller. Také pro výuku němčiny nastoupila nová lektorka Ute Kettenburg ze SRN.

V listopadu 1990 se konaly komunální volby, ve kterých byli voleni poslanci do správy obcí. Po těchto volbách došlo i ke změně v řízení škol, bylo přijato tzv. odvětvové řízení škol. Školy jsou řízeny ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy prostřed- nictvím školských úřadů. Na obvodě Praha 2 byl v konkursním řízení zvolen ředitelem ŠÚ pan Miloš Holub, učitel ZŠ Legerova, poslanec OÚ.

15. 5. 1991 byl vypsán konkurs na místo ředitelky naší školy. Novým ředitelem školy byl od 1. 7. 1991 jmenován pan Petr Plechata.