OSLAVY 111. výročí školy

Právě končila závěrečná pedagogická rada, každý byl myšlenkami již na letních prázdninách a jeden z úkolů, který přetrvával do dalšího školního roku, byla příprava a organizační zajišťování nadcházejícího 111. výročí naší školy. To byla slova paní ředitelky zhruba před třemi lety.

Někteří kolegové a kolegyně už o prázdninách promýšleli organizaci příprav. Hlavní otázkou bylo kde ?, jakým způsobem? a co?

Největší podíl na celém průběhu, na přípravách a organizačním zajištění mělo vedení školy, hlavně paní ředitelka. A to jsme již věděli, že datum je stanoven na pondělí 25. listopadu 2013, v nám již dobře známé Lucerně a v úterý 26. listopadu 2013 budou oslavy pokračovat Dnem otevřených dveří pro absolventy ve škole.

Čas plynul, škola vyučovala podle pravidelných rozvrhů a v mimoškolní době pokračovaly organizační přípravy. Musel se aktualizovat a doplnit nový Almanach, zajistit catering ve škole, promýšlet a nechat vyrobit upomínkové předměty pro absolventy, zajistit vkusnou výtvarně promyšlenou upoutávku na připravované výročí, navrhnout nové logo školy, sesbírat výtvarné práce žáků, připravit nástěnky – vzpomínky uplynulých let, připravit pozvánky pro absolventy, ověřit si řadu adres a udělat vstupenky k danému dni. Paní ředitelka kontaktovala telefonicky nebo osobně známé osobnosti – herce, hudebníky, zda by se i oni nechtěli do průběhu oslav zapojit. Výčet úkolů není úplný, každá maličkost zapadala do příprav jako mozaika či velké puzzle. Vše bylo zajištěno, připraveno. Jednou z hlavních otázek bylo také finanční zajištění. Na něm se podílela celá řada sponzorů, mecenášů a ti přispívali jakýmikoli částkami. Každá koruna byla vítána. Za tuto finanční pomoc moc a moc děkujeme.

Nadešel školní rok 2013/14 a již od začátku školního roku škola žila přípravami na oslavy „třech jedniček“. Vyvstala další otázka - program v Lucerně. Kdo ho bude připravovat a hlavně, jaký by měl být obsah. Nakonec bylo dohodnuto, že stěžejní část programu budou mít bývalí absolventi, doplněný jen o několik čísel našich nejmenších žáčků. Hlavní program uváděli absolventi – herci Čestmír Řanda ml. s herečkou Ljubou Krbovou a studenty gymnázia Tomášem Zeleným a Dominikem Landsingerem.

Čas rychle ubíhal, dárky a almanachy byly připraveny a oslavy se mohly pomalu „rozjíždět“. Každý z učitelů byl rovněž zaúkolován. Zajišťoval pedagogický dozor nad žáky, pomáhal při organizaci návštěvníků, absolventů, bývalých učitelů – kolegů a rodičů či prarodičů s uváděním a orientací v Lucerně. A to již byly úkoly z prvního hlavního dne oslav – v pondělí 25. listopadu. Po zkráceném dopoledním vyučování jsme se přesunuli do Lucerny. Všichni byli na svých místech a očekávalo se jen, kdy budou vpuštěni první návštěvníci. Shledání s bývalými žáky, kolegy i rodiči byla velmi milá, příjemná a dojemná. Nikdo nevnímal, že hlavní pořad již začal. Úvod kromě již zmíněných moderátorů patřil i paní ředitelce. Po vzájemných přivítání se každý zaposlouchal do recitace, hudby, zpěvu i tance – prostě do programu oslav.

Někteří nevydrželi a scházeli se mimo hlavní sál Lucerny, aby se po letech přivítali a sdělili si své životní osudy. Na oslavy přijeli absolventi i z ciziny, byly zastoupeny tři světadíly, ve kterých naši bývalí žáci bydlí nebo pracují.

Úterý 26. listopadu bylo již od 9 hodin Dnem otevřených dveří. Každý měl možnost prohlédnout si „tu svou Kladskou“ a porovnával ji, jak vypadala tehdy před lety a jak vypadá nyní. V prvním patře je čekalo překvapení – stálá vzpomínková výstava od začátků až po současnost. Panely byly rozděleny do určitých časových období, výtvarně velmi dobře zpracované Věrou Ježkovou a Lucií Šádovou. Fotografie jednotlivých tříd byly největším magnetem. Každý se na nich hledal, hledal i své spolužáky a v neposlední řadě i své bývalé kantory. Kromě fotografií, různých učebnic, čekala na absolventy řada učitelů jak bývalých, tak i současných. Setkání byla upřímná, každý chtěl hovořit s každým. Svá dostaveníčka si zde dávaly bývalé třídy, po opuštění budovy pokračovaly v některých restauracích a kavárnách. Současný pedagogický sbor byl všem stále k dispozici, ať už v některé třídě, pracovně, kabinetě či sborovně. Čas plynul stejně jako školní léta našich absolventů a Den otevřených dveří se chýlil ke konci. Několik z nás ještě sedělo do 22 hodin, každý spřádal své dojmy, s kým se setkal, s kým hovořil a hlavně byl rád, že oba dva dny splnily ta očekávání, s jakými se 111. výročí naší Kladské připravovalo.

Možná, že si mohl někdo říci: „Bylo to krátké, mohlo to trvat alespoň týden.“ Avšak skloubit dohromady provoz školy, průběh kvalitní výuky, zástupy učitelů s návštěvami absolventů by byly velmi obtížné a namáhavé. Ale i přesto, každý byl spokojen, o čemž svědčily ohlasy ať už z úst absolventů samotných či z dopisů, telefonátů nebo e-mailových sdělení.

Jsme rádi, že všechno „klaplo“ do puntíku, že nenastaly ani organizační, ani provozní problémy. Jen na tvářích zaměstnanců školy se projevovala únava. Všechno ale přejde, na vynaložené úsilí navíc se zapomene a vzpomínky na setkání zůstanou. Budou přetrvávat v nás celý život a budou nám VŠEM připomínat „tu naši Kladskou.“

 

Napsal: Mgr. Ladislav Bošek