Školní rok 1988/1989

Na škole došlo ke změně v rozšířené výuce cizích jazyků. V jedné páté třídě, kde se začíná s druhým jazykem, se začalo vyučovat v jednom oddělení jazyka němčině a v druhém angličtině. Zájem o výuku anglického jazyka byl velký, což je způsobeno postavením angličtiny ve vědních oborech, především však zaváděním výpočetní techniky do všech oblastí. Anglický jazyk učila s. Hana Indráková.

Rozmísťovací řízení probíhalo opět podle experimentálního ověřování (17 žáků přijato bez přijímacích zkoušek).

V tomto školním roce probíhaly oslavy a akce ke 40. výročí založení Pionýrské organizace. V den výročí (24. 4.) se z rozhodnutí MŠMT na školách nevyučovalo. Žáci se zúčastnili různých soutěží, které připravili učitelé a vedoucí PO.

V říjnu 1988 došlo ke kádrovým změnám ve vládě ČSSR a ČSR. Novou ministryní MŠMT ČSR byla jmenována dr. Jana Synková.

U příležitosti Dne učitelů byly oceněny s. uč. Eliška Lišková a Dagmar Křivková a kuchařka ŠJ s. Květa Foubíková.

Úspěšnost našich žáků v různých soutěžích je již dostatečně známá. Uvádět jména všech vynikajících reprezentantů školy v Kladské by nebylo možné. Zmínit můžeme tedy jen ta opravdu nej-. Takovými byly v letošním školním roce dvě naše žákyně: Zuzana Křivková (3.B), která v soutěži Puškinův památník získala 1. místo v obvod- ním, městském i národním kole; a Hana Volfová (8.A), vítězka městského kola ve znalostech německého jazyka, která v národním kole téže soutěže získala 2. místo.

V učitelském sboru jsme uvítali nové kolegy a kolegyně: Radku Pazderovou, provd. Vavřinovou, Olgu Kafkovou, provd. Novotnou, Luboše Křivance a novou lektorku německého jazyka Doris Fuhrmann.