Školní rok 1987/1988

Žáci 8. roč. byli zařazováni na střední školy podle experimentálního ověřování rozmísťovacího řízení. Experiment spočíval v tom, že přijímací zkoušky se konaly o 3 týdny dříve, byli zvýhodněni žáci s výborným prospěchem na ZŠ a za určitých podmínek byli přijati bez přijímacích zkoušek. 16 žáků našich 8. tříd přijímací zkoušky dělat nemuselo.

V tomto škol. roce byla dána do provozu nově vybavená jazyková pracovna. Škole byl přidělen pavilon v Bezručových sadech, kde probíhala výuka technických prací a byla zde vybavena třída pro ŠD.

Ministerstvo školství ČSR bylo v rámci reorganizace ústředních orgánů sloučeno v ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. V čele MŠMT zůstává akademik Karel Juliš. Čestné uznání OŠK ke Dni učitelů obdržely s. Marie Čermáková a s. Ja- roslava Mokrošová.

Učitelský sbor zůstává téměř beze změn, přibyli nám 2 studenti FTVS-UK Marek Grabmüller a Petr Sova, kteří vyučovali tělesnou výchovu.