Školní rok 1986/1987

Školní rok byl zahájen projevem ministra školství a kultury s. Vondrušky a poté Hodinou míru. Ministr školství podal v květnu 1987 demisi a jmenován byl akademik Karel Juliš. Na školu nově nastoupila Jitka Juříková, Radka Hrušková, provd. Václavíková a Eva Melicharová. Do ŠD se po mat. dovolené vrátila Marta Kadlecová.

I v tomto školním roce se všechny třídy zúčastnily třítýdenního pobytu ve školách v přírodě, dotovaného státem. 3. a 4. ročník navštívil Duncan v Janských Lázních a zotavovnu Psohlavec v Havlovicích u Domažlic, 5. a 7. roč. Vítkov u Opavy a Kouty nad Desnou, 6. a 8. třídy hotel Ráztoka v Horné Marikové u Považské Bystrice.

Ze 62 žáků 8 roč. bylo na všechny typy středních škol přijato 58 žáků, 4 žáci byli přijati do učebních oborů.

Žáci školy se zúčastnili většiny soutěží pořádaných pro žáky ZŠ obvodu. V obvodním kole soutěže O češtině trochu jinak získali naprostou většinu předních míst. Za zmín- ku stojí, že naše žákyně Jaromíra Koubová uspěla i v národním kole této soutěže, kde ze 40 účastníků ČSR získala 1. místo.

V obv. kole soutěže Umíš-umím 87 získal Petr Málek (6.B) 1. místo. V městském kole 1.místo obhájil a stal se nejlepším a nejzručnějším žákem v kat.6.tř. v celé Praze

Ke Dni učitelů obdržely Čestné uznání OŠK s. uč. Hana Lasovská, Jana Kocourková a kuchařka školní jídelny s. Květa Holzhammerová.

V tomto školním roce byla na schodištích zdvojena okna, pracovna fyziky byla vybavena novým nábytkem, z prostředků SRPŠ byl zakoupen počítač pro zájmový kroužek žáků, který vedl ing . Votava - otec žáka ze 6.A