Školní rok 1985/1986

I v tomto školním roce bylo na škole 12 tříd a 413 žáků. Učitelský sbor pracoval v následujícím složení: Hana Lasovská (3.A), Hana Dvořáková (3.B), Vlasta Benonio- vá (4.A), Libuše Šťastková (4.B), Jarmila Naďová (5.A), Hana Indráková (5.B), Jaroslava Mokrošová (6.A), Marie Čermáková (6.B), Eliška Lišková (7.A), Jiřina Šte- chová (7.B), Marie Kroftová (8.A), Dagmar Uhlíková (8.B), netřídní učitelé: Milada Hošková, Mirka Kafková, Dagmar Křivková, Iva Štěpánková, Zuzana Šimková, Jana Kocourková, Květa Nechanická, lektorkou německého jazyka byla Sigrid Butschek. Do školní družiny nově nastoupila s. Jana Scharffová.

Rok 1986 byl vyhlášen OSN Mezinárodním rokem míru. K tomuto tématu byla zaměřena celá řada kulturních i společenských akcí. Žáci byli přiměřeně svému věku seznamováni s mírovými iniciativami Sovětského svazu a ostatních socialist. zemí.

Pokračoval výměnný zájezd s lipskou školou. Během školního roku byla zřízena pracovna literární výchovy. O prázdninách byl provedena rekonstrukce elektrického vedení ve školní kuchyni.