Školní rok 1984/1985

Zahájení školního roku se 3. 9. 1984 zúčastnila poslankyně dr. Justová a předseda HV SRPŠ dr. Sirůček. Pak následoval poslech projevu ministra školství s. Milana Vondrušky. Škola měla letos 12 tříd se 412 žáky. Do funkce ředitelky ZŠ Na Sme- tance byla povolána dosavadní naše zástupkyně ředitelky s. Jarmila Pachlová. Do funkce zástupce byl jmenován s. Ladislav Bošek. Na školu nově nastoupily učitelky s. Eva Stehlíková-Vávrová a s. Dagmar Křivková. Za vychovatelku Yvonu Kovaříkovou nastoupila Anna Palečková. S. Eva Vávrová odešla v březnu na mateřskou dovolenou a v dubnu náhle zemřel lektor němčiny Wauschkuhn ve věku 40 let na srdeční infarkt.

Vyvrcholením oslav 40. výročí osvobození se stala Čs. spartakiáda 1985. Nácvik sportovních skladeb probíhal v nepovinných předmětech, v pohybových a sportov- ních hrách. Nácvik mladších žákyň vedly s. D. Křivková a L. Šťastková. Oba celky mladších žákyň byly vybrány na vystoupení na Strahově. V naší škole byly ubytovány mladší žákyně z Plzně (196 osob). Žáci školní družiny připravili pro ubytované drobné dárky. Škola se přihlásila do soutěže Vzorná spartakiádní ubytovna.

Letošním významným výročím byly věnovány soutěže: Čtyřicet vítězných let, Memoriál bojovníků proti fašismu a za mír, Vám poděkování a lásku, Děti, mír a umění - tentokrát pod heslem "Mír nedáme si nikým brát..."

Ředitelka školy s. Marie Maříková s bývalým učitelem němčiny s. Janem Bubníkem se účastnili oslav 35. výročí NDR. V květnu uspořádala naše škola slavnostní odpoledne k 20. výročí družby naší školy se školou lipskou. Naši žáci navštívili NDR v červnu s učiteli Boškem, Bubníkem a Křivkovou.

Také letos navštívily školu v Kladské delegace ze zahraničí. V lednu to byli dánští studenti a budoucí učitelé, v dubnu učitelé z Řecka, v květnu berlínští učitelé.

V tomto roce byly provedeny tyto závažnější inspekce a kontroly: požární ochrany, kádrových materiálů, a následná inspekce obvodní školní inspektorky s. Urbanové.

Také byla opravena střecha a cvičná kuchyně pro výuku dívek. Ve druhém patře byly přestaveny dva kabinety.

Rok 1985 byl vyhlášen rokem mládeže a rokem XII. světového festivalu mládeže a studentstva v Moskvě.