Školní rok 1983/1984

Školní rok byl zahájen 1. 9. projevem ředitelky Maříkové. Do důchodu odešel s. učitel Bubník, dlouholetý organizátor výměn jazykových kurzů mezi ČSSR a NDR. Z naší školy na jiné školy odešly učitelky Drmlová a Dolistová, nastoupily nově absolventky pedagogické školy Hana Cimbůrková a Alena Prajzlerová. Novým německým lektorem se stal Karl-Dieter Wauschkuhn.

O prázdninách 1983 byly zahájeny náročné práce na rekonstrukci vody a kanalizace, v květnu zahájena celková oprava střechy. Proto také nadřízené školské orgány zajistily pro děti pobyt na Škole v přírodě, pro druhé a třetí třídy dokonce dvakrát. Rodiče přispívali 5 Kčs na dítě na den. Páté až osmé ročníky trávily čas na Slovensku.

Celý školní rok mohli žáci odebírat mléčné přesnídávky. Nové osmileté pojetí školy došlo do osmého ročníku. Z 55 žáků byli umístěno 51 na střední školy, 2 na čtyřletý a 2 na dvouletý učební obor.

Rozhodnutím Ministerstva školství se na našem typu škol vyučovalo od 3. ročníku v jedné třídě ruskému jazyku a v jedné třídě německému jazyku. Také letos se děti úspěšně zúčastnily mnoha soutěží a olympiád. Pořádal se opět výměnný zájezd žáků osmých ročníků s družební lipskou školou.

26. 6. 1984 se konalo tradiční rozloučení se žáky posledního ročníku školy v Riegrových sadech, školní rok byl slavnostně ukončen v pátek 29. června 1984.