Školní rok 1961/1962

Škola má 11 tříd na 1. - 5. postup. ročníku a 10 tříd na 6. - 9. postup. ročníku. Bylo zapsáno 769 žáků, ve třídách je 33-43 dětí. S. učitelka Irena Fabianová byla jmenována zástupkyní ředitele na Raisově škole, s. Růžena Bonhardová, zást. ředi- tele, byla od 1. 9. 1961 ustanovena ředitelkou ZDŠ v Botičské ulici. Na její místo nastoupila s. učitelka Marie Mandíková. Skupinovou vedoucí PO se stala Marie Břešťáková. Do důchodu odešla Marie Líznerová, přijata byla Antonie Dohnalová. Koncem ledna se rozšířila na území naší vlasti epidemie chřipky typu B. Pololetní prázdniny proto trvaly až do 19. 2. 1962. V době epidemie zemřel Dr. Zdeněk Nejedlý, národní umělec Otakar Jeremiáš, národní umělec akademický malíř Pokorný , národní umělec, hudební skladatel a dirigent J. Chalabala a další. Učitelský sbor se zúčastnil státního pohřbu Dr. Nejedlého.

Dne 20. 2. 1962 v 15.47 hod. středoevrop. času vypustily USA z mysu Canaveral kosmickou kabinu s prvním americkým kosmonautem pplk. Johnem Glennem. Po třech obletech Země přistála na moři 360 km severozápadně od portorického města San Juan. SSSR zahájil v dubnu 1962 vysílání celé série umělých družic Země s doletem.

Naše děti se dostaly na první místo v hlavním městě Praze ve sběru léčivých bylin s 305 kg sušených bylin, kaštanů nasbíraly 2 250 kg a žaludů 1 000 kg. Za ně získali žáci 1 126 Kčs. Škola za to dostala poukaz na 500 Kčs v obchodním domě Perla a učitelka, která sběr organizovala - poukaz za 200 Kčs.

Žáci rovněž pracovali na brigádách v akci "Z" a "Za Prahu krásnější". Po celý školní rok žila škola a zejména učitelský sbor pedagogickým ruchem. Hlavním problémem byla individuální péče a pomoc dětem dělníků, funkcionářů a zaměstnaných matek. Učitelé se zúčastnili obvodní konference, konané na toto téma. Hodnotné diskusní příspěvky měly soudružky z I. stupně. Soudruzi na II. stupni neuspěli.

Ve vlastní práci ve vyučovací hodině se opouští dosavadní struktura hodiny a učitelé se zabývají novými formami a metodami. Po hloubkové kontrole inspektora byla vyhodnocena práce školy jako solidní, nedostatek je viděn ve váhavém přístupu k novým metodám a ulpívání na starých neproduktivních (čeština, dějepis, zeměpis). S. Josef Karban - zástupce ředitele školy byl přeložen na ZDŠ Botičská, místo něj nastoupil s. Jaroslav Ferkl ze ZDŠ Londýnská.