Školní rok 1960/1961

Zahájení roku bylo významné a slavnostní. Uskutečňovalo se usnesení strany a vlá- dy o poskytování učebnic a pomůcek zdarma. Pro žáky i rodiny to bylo překvapení. Na naší škole si toto opatření vyžádalo do konce roku 1960 asi 100 000 Kčs, celostátně 400 000 000 Kčs.

Pro druhou - nově zřízenou 9. třídu nastoupila s. učitelka Jarmila Spálenková, místo Alžběty Kastnerové nastoupila Šárka Sokolíková. Do důchodu po 30 letech odešel školník pan Lízner. Byl mu přiznán důchod 738 Kčs měsíčně. Na jeho místo byla na návrh ředitele školy ustanovena jeho manželka.

Od 18. 6. 1961 do konce školního roku se ve škole konala výstava žákovských prací, kterou navštívil a do kroniky se podepsal ministr zdravotnictví Dr. Plojhar.

Parlament ČSSR schválil nový školský zákon podle usnesení ÚV KSČ, který provádí zásadní reorganizaci školství. Na mateřské školy navazují ZDŠ, dále všeobecně vzdělávací, odborné střední a učňovské školy a nakonec vysoké školy.

Kromě významných dnů, které škola slaví v rámci plánu práce školy - Den armády, Den tisku, Běh Rudého práva, Měsíc čs.-sovětského přátelství, VŘSR, MDŽ, MDD, jsme letos oslavili 1. májem a 9. květnem i 40. výročí KSČ.

V kosmických průzkumech pokračovaly letos obě velmoci. Zatímco se USA řada po- kusů nezdařila, překvapil SSSR dne 12. 4. 1961 neobyčejným úspěchem. Poprvé v dějinách pronikl na kosmické lodi Vostok 1 sovětský člověk, pilot stihač Jurij Gagarin do kosmu a vrátil se zpět. Nejdále od Země byl 260 km, nejblíže 172 km. Tak se stal prvním kosmonautem světa.

Světový rozruch způsobila událost 6. a 7. srpna 1961. Tyto dni strávil kosmonaut major German Titov 25 hodin ve vesmíru na Vostoku 2, obletěl 17x Zemi a přistál s korábem na předem určeném místě. Spojené státy provedly 2 pokusy s balistickou lodí s lidskou posádkou. Dráha její byla jen několik tisíc km dlouhá, byla to parabola, její nejvyšší bod byl asi 192 km nad Zemí. Naproti tomu Titov urazil 700 000 km a dosáhl výše 260 km. Úspěchy a předstih SSSR přiznali i Američané ústy svého presidenta Johna Kennedyho.

Rozklad koloniálního panství v Africe a Asii pokračoval. V Alžírsku válka trvá, v Kongu a Laosu též.

Školní rok byl zakončen 30. 6. 1961 za zvýšeného napětí mezinárodní situace (otázka Západního Berlína-stavba zdi). Zatímco západní mocnosti upadají do hysterie, svět socialismu je pevný, klidný a rozhodný.