Školní rok 1962/1963

Zahájen byl 3. 9. 1962 s 20 třídami. Nastoupili noví učitelé: na II.st. učitel pro pra- covní výchovu a biologii dr. B. Pavlásek a od 2. 1. 1963 s. Dagmar Uhlíková za Marii Houdkovou, která odešla na mateřskou dovolenou. Po 13 letech na zdejší škole odešla do důchodu s. Vilma Rohanová. 5. 4. 1963 odešel do důchodu učitel ruštiny s. Gdalij Bragar. Nová skupinová vedoucí PO s. Jaroslava Vavírková, která v řízení a kontrole podléhala s. Ferklovi. Ten ve snaze jí pomoci, vykonával mnoho úkolů za ni. Tak a zároveň pro některé charakterové vlastnosti s. Vavírkové došlo k tomu, že s ní bylo zahájeno kárné řízení. Na to s ní byl rozvázán k 31. 8. 1963 pracovní poměr.

Nejlepší zájmová činnost se letos vedla v tělesné výchově. Po celý rok cvičily pod vedením rodičů a učitelů 4 oddíly - celkem 82 dětí. Dobře si vedl i kroužek myslivecký ze VII. b, který vedli rodiče (dr. Řepková) a členové obvodního výboru čsl. mysliveckého svazu. Uspořádali řadu vycházek s výkladem, několik zájezdů a výletů do Čimelic a na Orlík.

Úspěšně pracoval kroužek Svazarmu, kroužek taneční i kroužek dramatický, který vedli rodiče a s. učitel František Žahourek (sehráli třikrát Lucernu). Dobře probíhala matematická olympiáda a matematická soutěž. Družba se ZDŠ Cukrová v Bratislavě: již po třetí došlo k výměně 20 dětí (týdenní pobyt).

USA vyhlásilo v říjnu vojenskou blokádu Kuby. Celý svět se dal do válečných příprav. U nás se to projevilo nerozumným nakupováním a hromaděním potravin. Situace byla vyřešena a život se dostal do normálních kolejí.

Počátkem listopadu vyslal SSSR raketu k Marsu. Měla se tam přiblížit, vyslat fotografie k Zemi a sedm měsíců letět vesmírem. Došlo však k poruše a spojení bylo přerušeno. V červnu 1963 vyslal Sovětský svaz na oběžnou dráhu na 5 dní loď s kosmonautem Bykovským a za dva dny na to první ženu-kosmonautku Valentinu Těreškovovou. První žena strávila v kosmu tři dny.

O prázdninách došlo k několika významným událostem ve světě i doma. Po podepsání moskevské dohody o zastavení pokusů s jadernými zbraněmi (kromě pokusů v podzemí) došlo k mírnému uvolnění napětí. Smlouva byla podepsána třemi velmocemi: SSSR, USA a Velkou Británií. Čína, Albánie a Francie nepodepsaly. V hlavním městě Makedonie Skopji došlo k velkému zemětřesení.

O prázdninách navštívila naši republiku Valentina Těreškovová.