Školní rok 1957/1958

Za s. učitelku Růženu Pažoutovou nastoupila s. Daniela Mitterwaldová, dále nově ustanovení s. Gdalij Bragar a s. Alžběta Kastnerová. Na škole je opět 21 tříd, 13 na 1. stupni a 8 na 2. stupni. K prvnímu září je zapsáno 814 žáků (407 chlapců a 407 děvčat). Na náboženství se přihlásilo jen 86 žáků, t.j. 13,07 %.

24. 9. 1957 byl v Řeži u Prahy spuštěn první atomový reaktor v ČSSR. Nejde o reaktor energetický, ale výzkumný. V říjnu byla v SSSR vypuštěna umělá družice Země. Celý svět byl ochromen úspěchem sovětské vědy. Na počest Velikého října byla v SSSR vypuštěna ještě do větší výše 6x těžší druhá družice. Obsahovala laboratoř a poprvé v historii lidstva i živého tvora.

V září se zúčastnilo 50 pionýrů a 6 vedoucích na Střeleckém ostrově besedy s dvojnásobným hrdinou SSSR Meresjevem a s. Kolínským, známým z Fučíkovy Reportáže.

Dne 13. 11. 1957 v 5 hodin ráno skonal president Antonín Zápotocký. Na tryzně promluvil k žákům ředitel školy. Až do pohřbu byl ve vestibulu školy vybudován černý katafalk, u něhož se střídali pionýři na čestné stráži.

Urna s popelem Antonína Zápotockého byla uložena v Památníku na vrchu Vítkově.

19. 11. 1957 byl ve Vladislavském sále jednomyslně zvolen presidentem republiky s. Antonín Novotný (*1904), dosavadní 1. tajemník ÚV KSČ. Touto volbou byly spojeny dvě největší funkce ve státě a to povede k ještě většímu upevnění vedoucí úlohy KSČ.

V tomto roce dosáhla škola velmi pěkných výsledků výchovných i vyučovacích. Dokladem toho jsou získaná první místa ve sběru odpadových surovin i bylin, vzorná čistota ve škole i v okolí školy a konečně i získaná rudá stuha Mladého budovatele. Z 796 žáků prospělo 779, s vyznamenáním 93, neprospělo 12 žáků, opravnou zkoušku mají povolenu 4 žáci. Sníženou známku z chování dostalo 33 dětí. Neklasifi- kováno bylo 5 žáků. Matematické olympiády se zúčastnilo ve 2. kole 15 žáků, diplomy za úspěšné absolvování 2. kola dostalo 5 žáků. 104 dětí dostalo pochvalu ředitele školy.