Školní rok 1956/1957

Letos poprvé převzaly obchody s drobným zbožím -bývalé narpy- distribuci učebnic. V Praze 12 byly otevřeny další pavilony, takže byly získány další učebny. Naše škola získala jednu v Hradešínské ulici, tento pavilon patří 79. osmiletce v Perunově ulici. Škole se stále nedostávají 3 učebny, takže 6 tříd má směnné vyučování. Ve škole je pro 6.- 8. tř. zaveden nepovinný předmět - práce v domácnosti.

Nově byly na škole ustanoveny učitelky 1.- 5. roč. Hana Bartošová a Jarmila Macho- vá, na II. stupeň přešla uč. Hana Zemanová, na jiné školy přešly uč. Klára Grundová a Božena Váchová.

Letošní příprava Měsíce čs.-sovětského přátelství probíhala za zvýšené aktivity imperialistických sil, ve snaze rozpoutat novou světovou válku. Imperialisté využili hospodářských potíží v Maďarsku a koncem října vyvolali revoluci, aby lid svedli od cesty k socialismu. Na pomoc maďarským dětem byl odeslán výtěžek ze sběru odpadových surovin v částce 1 752 Kčs. Imperialisté se všemožně snažili zvrátit také znárodnění Suezského průplavu Egyptem.

Zdejší žáci se umístili jako první ve sběru korku - 15 kg. V listopadu byla ve škole ustanovena stálá (placená) vedoucí PO Soňa Pacáková. Původně pracovala jako frézařka v Automobilových závodech Klementa Gottwalda v Praze 9.

V únoru 1957 bylo 65 žáků osmých tříd na lyžařském zájezdu v Janských Lázních ve vile Duncan. K MDŽ psaly děti dopisy svým maminkám, chlapci zase spolužačkám a učitelkám. Oslavy 1. máje proběhly týden předem. Ve třídách se připravovaly besedy se starými pamětníky. Všichni si připravovali mávátka a zdobili školu. Škola v přírodě pro 5. B proběhla v Hoře svaté Kateřiny v květnu.

Ve všech třídách byly děti poučeny o pokusech s atomovými pumami.

21. května uspořádalo SRPŠ v Radiopaláci Kulturní večer pro dospělé, kde působili umělci z řad rodičů našich dětí (prof. Miloš Sádlo-violoncello, Bohumil Vích a Libuše Domanínská - pěvci Národního divadla, Ludmila Bendlová a další). Kulturní večer měl vysokou úroveň a rodiče byli unešeni. Čistý výnos večera 3 460,- Kčs byl věnován na tábor PO pořádaný SRPŠ.

V květnu došlo k dobrovolnému očkování dětí proti obrně látkou z Kanady.

Na konci roku bylo na škole 276 pionýrů, to je 54, 1%. V osmých třídách byl založen ČSM (60 žáků). Práce PO a ČSM se ani letos nezlepšila a dosud není vedoucí složkou ve škole.

Z osmi set žáků má půlka zaměstnanou matku. Z chování dostalo 31 žáků 2. stupeň, dva žáci 3. Zarážející je, že 3/4 těchto žáků má zaměstnanou matku.

Z učitelů odchází s. Kamínek na novou jedenáctiletku, která bude zřízena k září v Praze 12 na Čapajevově (Lobkoviczově) náměstí.

27. 6. 1957 přijal delegaci se s. ředitelem školy J. Lampou sám ministr zdravotnictví Dr. Josef Plojhar.