Školní rok 1955/1956

V tomto roce bylo ve škole 21 tříd a 821 žáků, z toho 407 děvčat. 1. září nenastou- pila pro nemoc s. Marie Kripnerová. Po dobu její nemoci byla na školu ustanovena s. Hana Bartošová ze 79. osmileté střední školy.

Vyučování náboženství - celkem se přihlásilo 201 žáků. Poměrně velké procento přihlášených je způsobeno tím, že žáci pocházejí většinou z vilové čtvrti Vinohrad. V Den armády 8. 10. promluvil k žákům 6.-8. tříd bývalý ředitel pplk. Jaroslav Hájek.

Vláda rozhodla o stavbě 90 školních pavilonů v Praze, aby se odpomohlo nedostatku učeben (v Praze 12 je to 10 pavilonů). Naší škole připadly dva pavilony - jeden ve Hviezdoslavově ulici a druhý v Bezručových sadech. Většina prací musí být provedena za pomoci brigádníků z řad rodičů v rámci Akce M.

V lednu 1956 bylo vzpomenuto 80. narozenin presidenta NDR Wilhelma Piecka. K jeho poctě byla toho dne přejmenována Korunní třída na třídu W. Piecka.

V únoru byl za účasti primátora hl. m. Prahy Dr. Svobody slavnostně otevřen pavilon ve Hviezdoslavově ulici. Krásná slavnost byla zakončena Písní práce (pavilon byl vybudován za 4 měsíce).

15. května pozdravili naši žáci na Stalinově třídě Závod Varšava-Berlin-Praha. Závod byl výchovně využit ve všech třídách.

V tomto roce poprvé organizovaly pionýr.tábory závody svými odborov.organizacemi.