Školní rok 1946/1947

Nově ustaven řídící učitel Bohumil Pacovský. Dne 14.9.1946 bylo vzpomenuto ve všech třídách 9. výročí úmrtí presidenta Osvoboditele TGM. V září se také žáci zúčastnili divadelního představení Míly Melanové "Za merunou do pohádek" a za měsíc navštívili divadlo Mladých pionýrů "Rok na vsi". Pro zvýšení dopravní kázně a poučení žactva o nebezpečí v dopravě byl promítnut film "Nevíme dne...". V neděli 20. října zúčastnila se brigáda učitelstva v počtu 58 členů sklizně cukrové řepy na statku pana Toulce v Hostivaři.

Správa školy podporovala zavedení mléčné akce. Přihlásilo se 66 platících a 11 zdarma. Na doporučení výboru rodičovského sdružení nebyla akce uskuteč- něna vzhledem k tomu, že nelze na zdejší škole mléko převážeti.

Pod heslem "Pražská mládež bulharským dětem" provedena sbírka cukru, zdejší škola odeslala celkem 78,61 kg cukru. Ve škole konala se předvánoční besídka v tělocvičně za účasti rodičů. Pečlivě připravený program nemohl býti plně absol- vován. Z úsporných důvodů zhaslo světlo a proud byl zapojen až od 15 hod. Přesto finanční úspěch byl značný, tj. 4.500,70 Kč. Učitelstvo i žactvo zdejší školy sebralo pro školy v Klimkovicích na podpůrnou akci: 1 peněženku, 1 míč, 34 tužky, 3 krabice pastelek, 15 násadek, 4 štětce, 5 gum, 2 tabulky, 4 pravítka, 6 pouzder, 3 misky, 58 sešitů, 1 desky školní, 6 náčrtníků, 17 učebnic, 25 zábavných knih, 3 kalendáře, 1 zápisník, 12 hraček, 25 oděvů, 10 ks prádla, 12 párů obuvi a ponožek, 12 čepic, 1/2 kg cukru, 1/4 kg cukroví.

V dubnu 1947 se zúčastnily učitelky národních škol povinné roentgenové prohlídky a po nich všichni učitelé. Pro žáky ročníků 1936-40 pořízeny seznamy na očkování proti záškrtu.

Ústřední národní výbor v hlavním městě Praze uspořádal sbírku na pomník Herberta a Leonarda Revilliodových, vnuků TGM, kteří zahynuli za 2. světové války. Žáci II.-IV. tříd naší školy přispěli 670,- Kč.

Okresní výbor rodičovského sdružení dodal na naši školu 492 balíčků datlí pro děti po předchozí žádosti správy školy. Od 27.4. do 4.5.1947 se konal Štefánikův týden. Dne 28.5. celý národ vzpomínal 63. narozenin presidenta Beneše. Na zdejší škole bylo žactvo seznámeno s jeho životem a dílem.

Poslední týden v květnu nebylo vyučováno. Škola dána k dispozici pro ubytování mládeže Čs. strany lidové a pak pro účastníky sjezdu Čs. strany národně socialis- tické.

Pořadatelé předsletových tělovýchovných slavností čs. škol uspořádali velký štafetový rozestavěný běh čsl. vzájemnosti. Cíl běhu byl v Praze, kam doběhli běžci ze šesti tratí v Den vítězství 9.5.1947. Na Staroměstském náměstí byl vzdán hold Neznámému vojínu a do Památníku na Vítkově byla přinesena prsť z bojišť Slovenského národního povstání. 23 000 běžců proběhlo 2 700 km dlouhou trať. Tělovýchovné slavnosti vyvrcholily pro žactvo národních škol koncem června, kdy žáci předvedli pásmo "U Broučků" odborné učitelky Jany Berdychové s textem Jana Hostáně a hudbou Otto Rödla.

V Týdnu dětské radosti 16.-21.6. pozváni žáci školy na Střelecký ostrov, kde se konala od 15 hodin akce Děti dětem.