Školní rok 1945/1946

Při zápisu byl žactvu zdůrazněn význam svobodné školy, která po šesti letech německého útisku bude moci pracovati tak, aby vychovávala zdatné občany, kteří budou pokračovat v díle výstavby naší republiky ve smyslu Košického programu naší vlády. Ve škole bylo celkem 201 žáků I - V tříd.

I.třídu vede A. Nejezchlebová, II. třídu řídící učitel Viktor Andrlík a Karel Štafl, III. Libuše Šandová, IV. Helena Sulanová a Věra Nováková, V. Vojta Přívozník.

14. září 1945 byla ve Vinohradském divadle péčí ředitelství škol a MORU uspořádána tryzna k osmému výročí úmrtí TGM. Recitovali zde člen Vinohradského divadla Václav Vydra, J. Disman, člen Národního divadla. Karel Kalaš s klavírem zapěl Biblické písně a Rodné brázdy.

Za III. čtvrtletí bylo žactvem sesbíráno 136 kg kostí, 1 630 kg papíru, 75 kg textilu.

Slovensko bylo letos těžce postiženo při bojích za slovenského národního povstání v srpnu 1944 a válkou, která se letos přehnala přes celé jeho území. Je nutno Slovensku pomoci.Na zdejší škole vybralo se 3 600 Kč, předány byly NV v Praze XII.

28. říjen byl letos oslaven radostně akademií v tělocvičně. Na akci se podílela celá škola, slavnost byla ukončena zapěním státní hymny.

7. listopad je pro národy SSSR výročním dnem vítězství revoluce. Tento den byl oslaven opět školní slavností. Žactvo se shromáždilo ve vyzdobené tělocvičně, kde byl žactvu objasněn:

  • stav ruského národa za carismu,
  • světová válka a rozpad carismu,
  • chaos rozkladu a březnová revoluce,
  • proletářská revoluce pod vedením Lenina,
  • vítězství revoluce a Stalin,
  • význam 7.listopadu pro vítězství nad Německem.

Následovaly hymny česká a sovětská.

13.11.1945 se konala plenární schůze Rodičovského sdružení (RS). Za RS zmocněn jednati řídící učitel Viktor Andrlík. Výročí 17. listopadu 39 bylo vzpomenuto vhodným proslovem třídních učitelů.

Dne 20.11. zahájeno bylo po odstěhování 3. Obecné školy chlapecké pravidelné vyučování v pondělí, čtvrtek a pátek. Pro úsporu paliva zachována volná sobota. Dne 22.11. zúčastnilo se žactvo školy v biu Flora filmu Věrni zůstaneme.

Zemský ústav pro výchovu filmem a diapozitivy v Praze II, Opletalova 41, zapůjčil k žádosti školy promítací přístroj Agfa-MOVECTOR SUPER 16 s objektivem Agfa LUCELLAR II F - 5 cm, jednu cívku, převíječku a transportní kufřík. Jakmile budou k dispozici filmy, započne promítání.

Zaměstnanci dopravní a cestovní kanceláře Čedok v Praze II, Příkopy, věnovali nemajetným dětem zdejší školy k Vánocům 2.000 Kč, které byly rozděleny nej- potřebnějším (jejich rodičům). Mezi zvláštní příznivce školy patří pan Hanousek, podnikatel, Slovenská 23, jenž vždy přispívá naší škole, kterou jeho syn navštěvuje. Nejvíce ceněn dar třiceti knih pro knihovnu.

Učitelstvo přijalo s povděkem podepsání dekretu presidenta o vzdělání učitelstva, zřízení Výzkumného ústavu pedagogického J. A .Komenského a o státní péči osvětové.

Péče o mládež v Praze XII zprostředkuje školám dodávku sýra. Příděl na jednoho žáka 10 - 40 dkg (8 Kč, ementál 15 Kč). Škola objednává v každém zásobovacím období 30 - 50 kg. Ze zásilek UNRA dodány žactvu balíčky s 1 kg hrachu a 1 kg cukrovinek ( vitamínů ) za 20 Kč.

Školní lékařka Dr. Frýdecká podělila deseti lahvičkami se šípkovým sirupem REKREVIT zdravotně ohrožené žáky zdejší školy.

Správa školy požadovala ministerstvo vnitřního obchodu o vydání poukazu na 120 párů plátěných přezůvek pro žáky. Žádosti bylo vyhověno.

Dne 6.3.46 byla uspořádána oslava narozenin TGM. K uctění jeho památky uložilo si žactvo i učitelé v rámci akce Mládež sobě a republice, úkol podpořiti válkou zničené Slezsko. Sbírka vynesla mnoho cenných předmětů pro domácnost, šatstva, prádla, obuvi, hraček, knih atd.

Dne 9.3.1946 byla na domě Osvěta v Polské ulici odhalena deska TGM na paměť jeho pobytu zde.

Dne 12.4.46 bylo vzpomenuto domácím rozhlasem památky presidenta Spojených států severoamerických F. D. Roosewelta, bojovníka za svobodu světa.

Od 8. do 12. dubna propagován týden čistoty ve třídě, budově a okolí. Na výzvu Magistrátu hlavního města Prahy vyzváni žáci, aby spolupůsobili při udržování a střežení veřejných sadů a parků.

Prvé výročí revoluce bylo ve škole oslaveno 4.5.1946 Smetanovou a Sukovou hudbou z gramofonových desek. Tato oživila slavnost, při níž předneseny vhodné básně a zpěvy. Vzpomenuto práce zahraničních a domácích bojovníků, velkých zásluh spojenců a jejich armád.

V týdnu před druhou květnovou nedělí bylo prvně vzpomenuto v osvobozené vlasti s úctou Svátku matek.

Dne 16.5. bylo vzpomenuto prvého výročí příjezdu presidenta Beneše do osvobo- zené vlasti. Dne 28. května byly oslaveny narozeniny presidenta Beneše. Na společném shromáždění v místnosti důstojně vyzdobené byl pozorně vyslechnut projev řídícího učitele.

Dne 7. června bylo vzpomenuto čtvrtého výročí lidické tragedie, která se stala symbolem utrpení českého národa.

Žactvo navštívilo v Divadle české mládeže představení Čapí mládě, Sněhová královna a Dva roky prázdnin. Jako doplněk vyučování zavedeny filmové hodiny pro žactvo. Z poučných filmů promítány: Vítězný máj, Člověk Roentgenem, Umělý chov perel, Výroba cukru, Foukání skla, Zachraňování tonoucích, Výroba tužky, Kutná Hora a jiné. Program byl doplňován veselými filmy, groteskami a pohádkami.

Péče o mládež přidělila zdejší škole 7 kg rybího tuku pro 57 potřebných žáků. Pro sociálně a zdravotně potřebné děti v Praze byly vydány poukázky, na něž dostalo každé dítě 1 kg hrachu, 1/2 kg cukru, 1/4 kg rajského protlaku a 150 g cukroví. 157 poukázek této škole vydal sociální odbor magistrátu úřadovny v Praze XII.

Ve dnech 16. až 23. června 1946 byl uspořádán v celé republice Týden dětské radosti. V divadle na Královských Vinohradech bylo slavnostní zahájení za účasti primátora Zenkla a poslance Vojty Beneše.

Dne 23. června byla uspořádána Okresním rodičovským sdružením v Praze XII veselice v Havlíčkových sadech s programem.

19. června byla uskutečněna volba presidenta republiky. Předseda Národního shromáždění poslanec Antonín Zápotocký oznámil předsedovi vlády R. Fierlingerovi výsledek volby zvolení Dr. Beneše 298 hlasy.