Školní rok 1936/1937

Jako v předešlých letech, konají se i letos péčí Výchovného sdružení kursy němčiny. Vyučují opět p.p. Apfelthaler a Machač, učitelé pokusné diferencované školy měšťanské v Nuslích. Před vánocemi podělil Komitét pro ošacování nemajetné mládeže školní na Král. Vinohradech tři žáky zimníčky, 11 žáků obleky a 4 obuví. Vše bylo ušito žactvu na míru a z pěkného materiálu.

Zřízení telefonu v naší škole: na podnět předsedy výchovného sdružení se usnesl výbor jednomyslně poříditi škole vlastní telefon. Provede se při letošní propagační akci telefonní v říjnu 1936. Podána byla přihláška k telegrafnímu stavebnímu úřadu v Praze II, Jindřišská ulice č. 9, zaplacen byl stavební příspěvek 400 Kč a 9.11. bylo započato s instalací jež byla dokončena 10.11. Bylo nám přiděleno číslo 511-46. Náš telefon je v pořadí národních škol hl. m. Prahy pátý a 5 000 stanicí v Praze XII.

Návštěva Jeho Veličenstva Rumunského krále Carola II. a korunního prince Michala přispěla k lesku naší oslavy 28. října - 18. výročí státu ČSR a utužila vzájemné svazky, jež nám pojí s Velkým Rumunskem, oddaným spojencem Malé dohody. Oba panovníci byli přes deštivé počasí obrovskými zástupy nadšeně pozdravováni od Wilsonova nádraží až na Hrad. Tam se zúčastnili recepce, pak vojenské přehlídky, návštěvy Národního divadla…

Letos byly proti záškrtu očkováni všichni žáci prvních tříd za 15 Kč, nemajetní zdarma. Kursu CPO - civilní protiletadlové obrany, jehož návštěva byla učitelstvu byla uložena povinně se zúčastnili dva členové. 20.11.1936 bylo v Praze poplachové cvičení. První nálet byl odpůldne, druhý kol půlnoci a to v Dejvicích a Bubenči. 18.12. se konala pro žactvo přednáška ing. M. Pilze o civilní protiletecké a protiplynové ochrany.

Dne 4.5.1937 dlel pan president Beneš návštěvou v sochařském atelieru mistra Ladislava Šalouna /naproti škole/, zde ve Slovenské ulici. Žáci naší školy utvořili špalír a při odjezdu nadšeně pana presidenta pozdravovali. S veselým úsměvem kynul on našim žákům.

7.5.1937 se konala prohlídka naší budovy - pánové Skořepa, starosta Král.Vinohrad, Fr. Pavlík, ředitel školy v.v. a další. Komise shlédla všechny nedostatky stavebního rázu a bude usilovat o řádné provedení oprav školy.

Dne 26.5.1937 skonal tiše ve věku 77 let JUDr. Karel Kramář - první předseda vlády RČS. V sobotu se konal z Panteonu Národního muzea slavný jeho pohřeb do krypty ruského kostela na Olšanech za obrovské účasti všech vrstev národa.

Besídka - 31.5.1937 v pondělí odpůldne byla uspořádána laskavou ochotou p.p. manželů Nechutných zajímavá besídka, na níž předvedli různá kouzla členové magické lože Ponrepo. Vedle předsedy pana Bedřicha Nechutného, vrchního úředníka assekur. spol. cukr., předvedli ještě jiní p.p. členové velmi zajímavá kouzla, zejména pan Kamil Košina se svíčkami, budíčky a kanárkem, jež děti zvláště rozveselila.

Dary: pan Mervart, ředitel Obchodního úvěrového ústavu, otec žáka II. třídy, daroval škole pěkný exemplář vycpaniny mladé lišky, hospodářské oddělení osvětového odboru darovalo 10 obrazů presidenta Beneše a Výchovné sdružení 500 Kč pro nemajetné žáky.

Při zakončení školního roku bylo vzpomenuto světlé památky Jana z Husi, dále všech mužů, kteří se zasloužili o naše osvobození, zvláště těm od Zborova, jichž památky 20. výročí si připomínáme. Čest buď jejich památce!