Školní rok 1932/1933

O prázdninách byl upraven školníkův byt v suterénu, všechny třídy byly vymalovány, školní nábytek opraven. Tento rok vstoupil v platnost zákon, dle něhož největší počet dětí ve třídě je 60. Výchovné sdružení postaralo se letos o kurs němčiny. Přihlásilo se 87 dívek a 112 hochů. V osmi odděleních učí učitelé Kugler a Apfelthaler, který se loni dodělal pěkných úspěchů s výukou. Za každou hodinu platí děti po 2 Kč, učitel dostává 20 Kč.

V polovici září koupilo Výchovné sdružení pro školu u obchodníka Bradyho za Kč 12 500 Kč filmový promítací přístroj systemu Prator-Malteser od düssldorfské firmy Liesegang. Přístroj je tak konstruován, že vzplanutí filmu je vyloučeno. První filmové představení chystáme k oslavě 28. října.

Výchovné sdružení vydalo svým nákladem ve 3000 výtiscích brožuru MUDr.C.Bez- děka "Děti a pohlavní výchova". Téměř vše, co Výchovné sdružení pro děti zdejší vykonalo, stalo se z popudu předsedy i Josefa Bičiště, vrchního komisaře Pozemkového úřadu, který přímo vášnivě vymýšlí a podniká pro dobro školy a dětí. Nenašli bychom horlivějšího předsedy. Loni nám Výchovné sdružení opatřilo radio s 12 ampliony a el. gramofonem, letos kinostroj a promítací stroj, nyní se jedná s Pozemkovým úřadem o příděl lesní parcely u Říčan ve výměře 4 ha pro rekreační a školské úřady. Peníze opatřuje si VS z dobrovolných členských příspěvků, z darů rodičů, buffetu při besídkách a z přebytků kursů němčiny. V říjnu se opět začalo s mléčnou akcí, již už leta vede Ústředí čsl. ochrany matek a dětí. Čtvrtlitrová lahvička mléka s houskou a se stéblem je za 80 hal. 12 žáků naší školy dostává denně obědy - jde o bezplatné stravování chudé školní mládeže. 28. říjen jsme letos oslavili zvlášť slavnostně. Výchovné sdružení darovalo naší a dívčí škole státní a školní vlajku v ceně 905 Kč (100 a 805). Žáci zvolili praporečníky Jiří Koesra a Emila Špatného. Po projevech ku konci oslavy byl předveden na školním kinostroji film: Oslavy 28. října a Dětský den na Král. Vinohradech 1931. Slavnost se velmi pěkně vydařila a všichni odcházeli s dojmy nejkrásnějšími.

8. listopadu daroval advokát JUDr. Josef Koeser 500 Kč na mléčné přídavky chudým dětem s přáním, aby nebyl jmenován. Správa školy mu písemně poděkovala.

10.11. byla uspořádána v tělocvičně první dětská besídka. Řídící učitel přečetl dětem

I.-III. tříd pohádky Zlatovláska a O kocouru, kohoutu a kose. Byly doprovozeny světelnými obrázky. Starší děti viděly filmové představení. Buffet při besídce vynesl výchovnému sdružení 904 Kč.

Důležité zákony a nařízení: Vládní nařízení o pamětních knihách obecních. Každá politická obec je povinna poříditi svým nákladem pamětní knihy obecní, aby se zachovaly místní dějiny pro paměť budoucí. O užívání jednotných tvarů psacího písma latinského na národních školách. Připojené jsou tvary malé i velké abecedy a arabských číslic.

15. prosince proběhla v tělocvičně Mikulášská zábava dětská. Větší dívky sehrály hru Jak se z čerta anděl stal a zazpívaly dvě milostné písně z filmu Fidlovačka.

Před vánočními svátky byl vztyčen Péčí o mládež vánoční strom republiky na Mírovém náměstí. Balíky dárku pro chudé nosily děti pod strom a ve škole bylo sebráno 250 Kč.

Z učitelské konference koupil řídící učitel pro školu malý psací stroj značky Underwouth za 1 750 Kč z úspor učitelského sboru.

18. prosince bylo slavnostní otevření mateřské školy na nároží ulic Libické a Slezské - děti sem přešly ze školní budovy Perunova.

Ústřední sociální úřad hl. m. Prahy vydal v lednu 1933 vyhlášku, že všechny děti nemanželské, jakož i děti v cizí péči do 14 let podléhají stálému dozoru, jímž jsou pověřeny Péče o mládež v každém obvodě Velké Prahy.

7. března jsme oslavili 83. narozeniny presidenta TGM. O půl deváté hodině poslouchaly děti v rozhlase proslov ministra školství a národní osvěty Dra. Ivana Dérera. Děti zazpívaly Tatíčku starý náš a po skončení oslavy zapěly národní hymny.