Školní rok 1918/1919

Počátkem tohoto školního roku se vyplnilo toužebné přání celého národa našeho a vrácena nám samostatnost, kterou jsme před 300 lety nešťastnou bitvou na Bílé hoře ztratili. Samostatnost naše byla vykoupena nesmírnými obětmi našich legionářů, velikým úsilím Dra. T. G. Masaryka, Dra. Ed. Beneše a Dra. M. R. Štefánika za hrani- cemi a neúnavnou prací mnohých vynikajících mužů a žen, tak zvaných Mafií doma. Jejich činnost korunována byla skvělým výsledkem 28. října 1918, kdy byla národním výborem proklamovaná Samostatnost státu československého. Školy mohly oslaviti tuto událost až 5. 11., kdy se opět začalo učiti. Konec projevu správce školy Fr. Pavlíka: "…škola dovedla nás osvětou ke svobodě a škola povede náš stát i národ k rozkvětu a síle!" V Národním shromáždění dne 15.11.1918 byl T.G.M. zvolen presidentem republiky Československé a dne 21.12. vrátil se do osvobozené vlasti. Mládež velké Prahy vzdala hold presidentu 25.12. na nábřeží u divadla Národního, když jel z hradu k matinee v Národním divadle. 7. března 1919 - 69. narozeniny T.G.M. - ve škole oslava mládeže s přednáškou o T.G.M. a recitací žáků.

Na první schůzi národního shromáždění 15.11.1918 představilo se nové ministerstvo školství a národní osvěty a nový ministr sociální demokrat Gustav Hebermann. Učitelstvo nechť ve školských úřadech nevyhledává protekce! Ze žákovských knihoven jest vyloučiti knihy, které sloužily zájmům dynastickým. Původní svátky se zrušují a ustanovují se den 28.10. /den svobody/, 1.5., 28.3. /den J.A.Komenského/, 6.7. /den Husův/. V čelo zemské školní rady postaven prof. Dr. J. Metelka, nár. dem. a mnohé osoby z ní byly odstraněny. Výzva presidenta Spojených států severo- amerických, kterou poslal k národnostem bývalého R.U., má se žactvu přečísti a vysvětliti. Učitelstvo může na Slovensko jíti k práci na sčítání lidu na 3-4 týdny. "Vedřiny" výnosem okresní školní rady z 30.5.1919 zrušeny. Po převratu se správce školy Fr. Pavlík vzdal dobrovolně čestného titulu ředitele, který mu byl za R.U. od ministra udělen. Byl zvolen za zástupce učitelstva do okresní školní rady. Dle výnosu ministra jest ve vyšších třídách pečovati o výklad slovenštiny a slovenské vlastivědy. Učitelé němčiny od II. půlletí přestali tomuto předmětu vyučovati, což bylo oznámeno školským úřadům. Sbírka na zlatý poklad čs. Republiky byla povznášející. Celkem bylo žactvem sebráno 53 g zlata a 400 g stříbra. Dary: od Českého srdce obdrželi v zimě nejpotřebnější žáci 22 kabátů, 29 párů kalhot, 8 svetrů a po 4 párech kožených a dřevěných bot. První školní rok v samostatné republice byl 28.6. ukončen.