Školní rok 1917/1918

Jež to na mnohých školách bylo v zimě z nedostatku paliva vyučování přerušeno, učilo se v naší obci celý rok, poněvadž obec na celou zimu uhlí opatřila.

Světová válka zuří již čtyři roky. Kdy bude toho všeho konec? Na východě po rozvrácení ruské armády komunismem byl ujednán potupný mír brestlitevský s říší ruskou, ukrajinskou a rumunskou. Tím uvolněná vojska německá vtrhla na západ, kde má padnouti konečně rozhodnutí. Němci tu dobyli velkých území směrem k Paříži a Calais. Avšak z Anglie a Ameriky vrhají stále nová a čerstvá vojska. V Itálii vojska naše pronikla vítězně až za řeku Piave. Když hlad a bída hubila zvláště mládež, bylo nutno učiniti vše pro její záchranu. Třídní učitelé nabádali bohatší děti, aby se dělily o svůj chléb s hladovými spolužáky, pro nejpotřebnější vyprosili v bohatších rodinách obědy /40 denně/. Město zřídilo v Korunní třídě č. 39 u Palackého ohřívárnu pro děti od 17.12.1917.

Národ český v těchto těžkých dobách nezoufal a hájil svých práv. Po státoprávním prohlášení českých poslanců na říšské radě 30.5.1917 vykonali zástupci celého národu 13.4.1918 v Praze ve Smetanově síni Obecního domu manifestační přísahu o domáhání se Československého státu. Přítomni byli předáci jihoslovanští. Vedle zástupců všech politických stran bylo památnému sjezdu přítomno 6000 mužů a žen ze všech zemí českých. Správce školy jako člen městského zastupitelstva mohl býti a byl také přítomen tohoto památného dne. Také na jubilejních slavnostech divadelních v květnu bylo manifestováno naše právo na samostatnost. Knihy z nakladatelství Přemysl Placka v Pacově jsou z knihoven vyloučeny a žactvo jich nesmí odebírati. Spolku Reforma školy mají se zasílati pozoruhodné doklady o pustnutí mládeže. Pro přílišnou drahotu sešitů a z nedostatku svítiva usneseno v první učitelské poradě domácí úkoly snížiti na polovinu a psáti je hlavně v době jarní a letní.