Školní rok 1916/1917

Ve třetím válečném roce byl školní rok normálně zahájen i ukončen. Celkem zapsáno bylo 307 žáků.

Úmrtí Jeho Veličenstva císaře a krále 21.11.1916 jest událostí velepamátnou. Následuje projev správce školy. Hned po úmrtí císaře Františka Josefa nastoupil na trůn říše R.U. jeho zákonný dědic Jeho Veličenstvo císař a král Karel I. a královna Zita. K buzení a sílení citů loyálních použito všech příležitostí vhodných. Prošlý školní rok 1916/17 byl absolvován s vynaložením všech sil sboru učitelského, který následkem toho - nedostatečných příjmů a nedostatečné výživy byl úplně vyčerpaný. Práce učitelstva ztěžována velice uvolněnou domácí kázní a nesnesitelnou bídou ve většině rodin. Krádeže mezi mládeží, zvláště uhlí, byly velmi časté. Ministerstvo kultu a vyučování z 5.4.1917 dává pokyny, jak si počínati při schvalování, vylučování spisů pro mládež. Nový výnos vylučuje ze žákovských knihoven knihu Ruské byliny. Dále c.k. školní rada vylučuje Jiráskovy knihy Temno a Husitský král z knihoven a ostatní jeho romány mají být znovu přečteny, nejeví-li se v nich nemírně pěstění kultu Husova a oslavování doby husitské. C.k. školní výbor doporučuje knihu Rodokmen Habsbursko-Lotrinský, Mladé Rakousko apod. Další výnos vylučuje z knihoven žákovských Havlasovu knihu V kraji věčného jara, poněvadž má tendenci protirakouskou, protivojenskou a protináboženskou. Světová válka, kterou Německo několik desetiletí připravovalo a svévolně rozpoutalo, zuřila po celý školní rok. Že zodpovědné osoby říše R.U. měly na tom lví podíl, osvětlí bohdá brzy historie. Ústřední mocnosti učinily v dobývání nepřátelských území nové úspěchy, avšak za neslýchaného pustošení zemí, v nichž se bojovalo. Města a vesnice hubeny dělostřelbou nebo požáry, a tak shlazovány ze světa. Ta města, jež byla za frontou, byla loupena a celé vlaky s nábytkem, prádlem, uměleckých bohatstvím, stroji a vším možným byly dopravovány do Německa. To není válka, to je loupežení.