Školní rok 1915/1916

Druhý rok války ve škole nerušeně absolvován. V tomto roce je kronika popsána životopisy zahynulých učitelů z Prahy a okolí. Následkem toho, že mnoho otců mešká v činné službě, je práce učitelova valně stížena. Nedostatky dozoru ze strany domova hleděly nahradit Útulky mládeže, i o prázdninách blahodárně působící. Zavedením letního času bylo nutno předělati rozvrhy hodin. Na základě výnosu c.k. školní rady zavedeno vyučování tak, že zachovány jsou všechny hodiny jako byly před 1.6.1916, ale jen po 45 minutách. Rada tyto návrhy neschválila a nařídila, aby byly hodiny po 60 minutách a přestávky dle školního řádu.

Světová válka trvala v prošlém roce. K novým nepřátelům říše naší přibylo 27.8.1916 i Rumunsko. Současně vypověděla Itálie válku Německu, a to Rumunsku. Je tedy t.č. 28 válek vypovězených. Vojska naše zabrala království Srbské, celou Černou Horu, severní Albánii, z ruských zemí drží vše, čeho dobyli v předešlém školním roce. Škola - učitelstvo i žactvo byla postavena do služeb války ve všech možných oborech.

Mládež za vedení učitelstva zúčastnila se prací zemědělských, sbírání chroustů, propagandy s rozšiřováním obrazu "Setba za války" /škola prodala 5 obrazů po 8 K/, sbírání ostružinového listí, trávních semen, duběnek, lesních plodů, hub, lesního sena, plodů a listí stromů, bukvic a žaludů. Dále mládež šířila propagandy šetření potravin a důležitost náhražkových pícnin "zlatý klas spasí nás". Děti sbíraly starý papír, kosti, vlnu a kaučuk, cín a olovo. Mládež kupovala a prodávala předměty ve prospěch válečných potřeb. Např. válečné kokardy, odznak ponorky, emblémy na čepice s obrazem Jeho veličenstva, nebo vrchního armádního velitele arcivévody Bedřicha, oficielní válečné poháry, Švabinského nálepky "Vojín v poli" a mnoho dalšího.

Dle výnosu ministerstva kultu a vyučování ze 17.3.1916 má škola pěstovati vlasteneckého ducha ve službách armády oznamováním mládeži, kteří učitelé-vojáci neb bývalí žáci byli vyznamenáni a dále se doporučuje uctívati památku padlých zřizováním pomníků, kaplí, hájů, válečných koutků ve škole apod. Dále se přikazuje na paměť nynějších velkých událostí a k povzbuzení vlastenectví pokolení budoucím vysazovati v každé obci stromy, aleje, háje….