Školní rok 1914/1915

počali a ukončili jsme za veliké světové války. Když 26. července 1914 válka vypukla, zdálo se, že jí bude ohroženo pravidelné vyučování mládeže snad ve všech školách. Ale nade všemi nesnázemi šťastně zvítězil názor, že je svrchovaně žádoucno, aby právě v době války dělo se vyučování nerušeně. Jakkoli válka citelně dotkla se vinohradského školství zabráním dvou velkých škol Na Smetance a v Perunově ulici pro nemocnici, přece jen škola naše byla tak šťastna, že vyučování jen nepatrně došlo újmy. Ze členů sboru byl mobilisován Antonín Jerie a F. Jelínek.

Na učitelské poradě usneseno, aby válečnou kroniku vedl za obec Em. Janáček, za okres správce školy Fr. Pavlík. Nedostatek tělocvičny (byl v ní útulek) byl nahrazován cvičením ve třídách a venku.

1.světová válka

o školních prázdninách roku 1914 rozpoutala se válka v pravdě světová, jakou dosud dějiny neznají. Dne 23. 7. 1914 podána srbské vládě nóta obsahující požadavky za účelem potlačení velkosrbské propagandy za součinnosti kontroly orgánů naší vlády. Že však odpověď srbská nebyla uspokojující, vypovědělo R.U. 28. července válku. Téhož dne vydal mocnář manifest "Mým národům". Také vyhlášena mobilizace. Na to vypovědělo válku:

  • Německo: 9.8. Rusku, 3.8. Francii a Belgii
  • Anglie: 4.8. Německu, 13.8. Rakousko-Uhersku, 5.11. Turecku.
  • R.U.: 5.8. Rusku, 25.8. Japonsku, 28.8. Belgii
  • Francie: 12.8. R.U., 6.11. Turecku
  • Srbsko: 5.8. Německu, 7.11. Turecku
  • Černá Hora: 13.8. Německu, 7.8. R.U.
  • Japonsko: 23.8. Německu
  • Belgie: 7.11. Turecku, Rusko 30.10. Turecku, Anglie 5.11. Turecku, Itálie 21.8. Turecku
  • Itálie: 23.5. R.U.

Těmto válčícím státům patří polovina obyvatel a 3/5 půdy země. Práce učitelstva pro válečné potřeby: vyšetřování rodinných poměrů /podpory/, sbírky dům od domu, soupisy obilí a mouky, chlebová komise, sbírky teplého oblečení pro vojáky, válečné sbírky kovů, poučování o výživě obyvatelstva.