Školní rok 1913/1914

Nejvýše krutá rána stihla dne 28. června nejvyšší náš panující rod a celou říši, v kterýžto den v Sarajevu rukou zločinnou zmařen byl život Jeho c.k. Výsosti Nejjasnějšího p. arcivévody a následníka tůnu Františka Ferdinanda d'Este a Jeho Nejjasnější choti paní arcivévodkyně Žofie z Hohenbergu... Zádušní bohoslužby za zesnulé vykonány byly ve zdejší škole 3. července, jichž se zúčastnila mládež s celým sborem učitelským.. Dle platných zákonů je ke trůnu nyní oprávněn arcikníže Karel František Josef (*17.8.1887). Jest synem knížete Otty a arcikněžny Marie Josefy.

1.3.1914 zemřel dosavadní kněz školy Ferdinand Lehner, který školu vysvětil. C.k. ministerstvo kultu a vyučování ustanovuje, aby ženské učitelské síly na školách obecných a měšťanských, působících v postavení řídících, i když jsou stavu svobodného, v úředním styku oslovovány byly "paní".

Abnormální žák: mimořádné péče vyžadoval žák IV. třídy František Čížek, který pro špatné známky chtěl se utopiti. Skočil u Vyšehradu, avšak byl vytažen. V letošním školním roce jeho rozpustilost a surovost dostoupila takového stupně, že se stával nebezpečným spolužákům. Otec odvedl chlapce do král. Zemského ústavu pro choromyslné, aby jeho duševní stav byl prozkoumán.