1. Přes 40 nemocnic a zdravotnických zařízení v ČR a na Slovensku dostalo přístroje a jinou pomoc za více než 40 000 000.-Kč
 2. 6 škol postižených v roce 1997 povodněmi na Moravě a Slovensku dostalo pomoc za více než 3 000 000.-Kč
 3. Pomoc dětským sociálním zařízením a domovům, léčebnám a rehabilitačním ústavům v hodnotě více než 16 000 000,.Kč
 4. V listopadu 1997 bylo hnutí poctěno pozváním zúčastnit se norské celonárodní kampaně na získání prostředků v akci "Zesilme boj proti rakovině", stonožkové děti z různých zemí nakreslily a věnovaly přes 70 obrazů. Jejich prodej na výstavě v Oslo vynesl přes 950 000,-Kč
 5. V roce 1998 pomoc dětským psychiatrickým léčebnám v Opařanech v ČR a v Hrani u Trebišova na Slovensku v hodnotě přes 1 000 000,-Kč

1997 -1998

 • EKG D 60 Plus - Sokolov
 • Monitor a vybavení - Sokolov
 • Infusomat fm - Vsetín
 • Nellcor- Vsetín
 • ABPM Space Lab - Frýdek Místek
 • Počítače pro školy a dětské domovy na Moravě
 • Dar Norské rakovinové společnosti šek na 218 000.-NOK

1998 -1999Ford

 • Lineární dávkovač B-D PILOT A - Praha Motol pediatrie 8ks, Bratislava 2ks, Košice 1ks, Banská Bystrica 1ks
 • Monitor Viridia M3 s příslušenstvím - Přerov
 • Ohřívací postel pro Neonatal - Martin
 • Infusomat - Martin
 • Perfusor Compact - Martin
 • Ford Transit - DPL Opařany
 • Sanitka - Žilina

1999 -2000

 • Felicia Combi RC 169-00 - Košice
 • Bazén - DPL Opařany
 • HP Monitor Viridia - Beroun
 • Oximetr - Sokolov
 • Obnova denního sanatoria MsU Žilina -Hlíny
 • Sanitky pro bývalou Jugoslávii - 4 vozy Ford Transit s vybavením
 • Akce Sanitky plné pastelek, sanitky plné lásky - školní potřeby pro děti v bývalé Jugoslávii

2001

 • Vybavení 5 tříd v Hambarine a Rizvanovici
 • Rekonstrukce školy v Srednej Lamovitě
 • Výtah pro handicapované děti v ZŠ Strakonice
 • Akce Světlo pro Bosnu
 • Vybavení pro sportovní areál DPL Opařany
 • Pomoc nemocnicím v Sokolově a Berouně

2002

 • Horolezecká stěna Opařany
 • Inkubátor - Prostějov
 • Rekonstrukce ZŠ Braine KOSOVO
 • Synoptophore - dětská nem. Litomyšl
 • Postýlky - Dětský domov Karlovy Vary
 • EME Infant flow driver - Neonatolog.odd. gyn.porod. klinika VFN Praha

2003

V loňském roce vznikl v rámci hnutí Na vlastních nohou - Stonožka projekt nazvaný Škola snů. Tento projekt má pomoci kosovským dětem zapomenout na hrůzy z válečného konfliktu, který se odehrál před jejich očima. Pomoci zrenovovat, či postavit školy, vybavit je pomůckami. Do projektu je začleněno celkem 12 kosovských škol! Naším cílem je však také naučit kosovské děti, jejich rodiče i učitele přiložit ruku k dílu. S celkovou organizací projektu, se zajištěním materiálu, pracemi, dohlížením atd pomáhá Ministerstvo obrany, na místě pak naše jednotky KFOR. Stonožkové děti tedy malují, pořádají výstavy, divadla, či jinou činností získávají peníze pro své kosovské kamarády a ve spolupráci s naší armádou vzniká takovýto úžasný projekt.

1.října 2003 letěla vládní delegace s prezidentkou hnutí paní Bělou Gran Jensen slavnostně otevřít jednu z prvních škol nedaleko Podujeva v Doberdolu. Já jsem měla tu čest zúčastnit se této slavnostní akce a ještě navíc jsem měla vybrat 2 žáky z naší školy, kteří zastupovali všechny stonožkové děti. V Doberdolu nás čekalo slavnostní uvítání, dětský program, přestřižení pásky a šli jsme do zcela nově opravených tříd. Každé dítě mělo na lavici dárečky - sešity, pastelky, bloky a naše děti jim předávaly přivezené plyšáky. Pro celou vesnici to byla nadmíru významná událost. Hovořili jsme s tamějšími učiteli i s našimi vojáky, kteří se o nás úžasně starali. Dozvěděli jsme se i za tak krátkou dobu spousty zajímavostí ze života poválečného Kosova. Je to však na dlouhé povídání... Večer jsem obě dívky šťastně odevzdala rodičům a pak jsem si teprve oddychla, zodpovědnost byla velká..

Naši žáci přispěli za minulý školní rok na pomoc nemocným dětem, či dětem v Kosovu celkem 20 000.- Kč. Věřím, že naše tradiční vernisáž prodejní výstavy, která se koná v rámci Stonožkového týdne 16.12. ve škole, bude opět úspěšná. Doufám, že děti svojí návštěvou a zájmem podpoří hodně návštěvníků a přispějí jim do sbírky pro nemocné kamarády a kamarády z válkou postižených oblastí.

2004

Během května proběhla stonožková akce "Sbírka školních potřeb pro děti z Kosova". Děkujeme všem rodičům a žákům za poskytnutí darů.

2005

 • Sbírka na pomoc dětem z oblastí postižených tsunami
 • Školní oblečení a školní výbava pro 120 dětí v Baan Boh-chet-look Elementary School v provincici Satum v Thajsku - oblast postižená tsunami
 • hračky a 5 000,- USD pro děti v House of Family v Phnompenhu v Kambodži
 • školní potřeby pro děti v Basře v Iráku

 

Kateřina Vávrová