Provoz školní družiny se řídí řádem školní družiny (viz řád školní družiny). Při podpisu ZL potvrzujete, že jste byli seznámeni s vnitřním řádem školní družiny.

Odpočinkové činnosti

Úkolem těchto činností je odstranění únavy z vyučování. Vybavení ve školní družině nabízí dětem širokou škálu společenských her. Děti si také mohou odpočinout na koberci a gaučích. Mezi klidové činnosti patří také poslech hudby, čtení knih a časopisů.

Rekreační činnosti

Školní družina se snaží dětem nabídnout pohybové aktivity na čerstvém vzduchu vzhledem k aktuálnímu počasí. K těmto aktivitám využívá své hřiště, nově zrekonstruovaný dvorek a park Bratří Čapků, který se nachází v blízkosti školy.

Zájmové činnosti

Zájmové činnosti mají za úkol rozvíjet osobnost žáka. Žák se zde může realizovat a popřípadě kompenzovat své neúspěchy ve škole. Jde o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, která má podobu organizovaných nebo spontánních aktivit. Tyto činnosti v rámci školní družiny zajišťuje i KRPŠ v rámci zájmových útvarů

Estetické činnosti – různé druhy výtvarných technik, kresba, malba, zpěv písní

Literárně-dramatické činnosti – dramatické a komunikační hry (tichá pošta, pantomima, improvizace), rozvoj komunikačních dovedností, čtení knih a dětských časopisů

Pracovně-technické činnosti – stavebnice lego, různé druhy magnetických a dřevěných stavebnic, elektronická stavebnice, modelína

Pohybové a tělovýchovné činnosti – sportovní a pohybové hry, stolní tenis, stolní fotbálek, taneční hry

Příprava na vyučování – dobrovolné vypracování domácích úkolů nebo zábavné procvičování učiva formou didaktických her

Akce ŠD

Dle možností školní družina navštěvuje různé kulturní akce a organizuje výlety. Dále se účastní výtvarných soutěží a uspořádává příležitostné výtvarně-pracovní dílničky.