Školní rok 1992/1993

Celý školní rok byl poznamenán neúplným obsazením předmětů a tříd učitelským sborem. Problémy byly nejen na 1. stupni, ale hlavně s lektorem německého jazyka, který prakticky vůbec nenastoupil. Od poloviny září 1992 hodiny německé konverzace učil pan Matthias Bachmann (otec žáka 3. ročníku). Výuka se soustředila na 7. a 8. třídy. Od října mu byl z důvodu pracovního zatížení počet hodin snížen na polovinu. Ministerstvo stále slibovalo nástup nového německého lektora.

Na anglickou konverzaci přišel nový lektor, James Richard Herbert.

Dosavadní Pedagogický ústav hl. m. Prahy (PÚP), který se zabýval metodickou činností a školeními pro učitele byl přejmenován na Pražské centrum vzdělávání pedagogických pracovníků (PCVPP).

V lednu 1993 se stáváme Českou republikou - samostatným státem. Dochází k volbě prezidenta ČR, zvolen je pan Václav Havel. Mění se daňový systém a nastává měnová odluka - objevují se první české peníze.

Je pozměněn systém odměňování učitelů. Úvazky jsou stanoveny na 23 hodin na I. stupni a 22 hodin na II. stupni ZŠ.