Školní rok 1911/1912

Zemřel starosta města Královských Vinohrad Josef Víšek - předseda místní školní rady, čestný měšťan, rytíř řádu železné koruny III. třídy a řádu Fr. Josefa, majitel zlaté záslužné medaile města Královských Vinohrad, poslanec sněmu království Českého, majitel realit a velkozávodu kamenického... ve věku 58 let. Jeho velké zásluhy o školství: Budovy postavené za doby jeho předsednictví školní rady a starostenství.

1895 - u městské tržnice (Raisova) 439 484,14 K
1896 - škola v Perunově ulici 254 122,72 K
1897 - německá 265 745,62 K
1902 - škola Kladská 296 472,19 K
1906 - škola Na Smetance 443 175,35 K

Jako novinka zavedeno bylo pojišťování mládeže proti úrazům, zprostředkovatelem jest Samostatný sirotčinec učitelský. Na zdejší škole pojistilo se po 1 K 20 žáků.