Přihlašování dětí k zápisu přes internet na šk. rok 2024/2025

Rezervace času k zápisu: http://kladska.cz/zapis.