Školní rok 2019/2020
rezervace časového termínu

Možnost rezervace časového termínu zápisu byla ukončena 2. 4. 2019 00:00 hodin.