Přihlašování dětí k zápisu do 1. tříd na přesný čas na školní rok 2024/2025.

Rezervace času k zápisu: http://kladska.cz/zapis. Zápis proběhne 4. a 5. dubna 2024. Více viz http://kladska.cz/s/zapis-do-1-trid/2729