Dobrovolné domácí úkoly z výtvarné výchovy pro 2. stupeň

1. Gradovaný výtvarný úkol

Zadání najdete v přiloženém souboru. Své vytvořené smyslové řady posílejte na email svarcbachova@kladska.cz do 31. 3. 2021. Práce budou součástí hodnocení v předmětu výtvarná výchova. Budeme se na Vaše práce těšit!


2.  Výtvarná a literární soutěž Památníku Terezín

Detaily soutěže

Vaše práce odevzdávejte ve škole vyučujícím výtvarné výchovy a českého jazyka do 31. března 2021.


Budeme se na Vaše práce těšit!