Vaříme od pondělí 1. 9. 2021, na tento den je potřeba si jídlo objednat do 9 hodin u třídního učitele.

Na další dny jsou obědy zajištěny automaticky. První týden vaříme pouze jedno jídlo.

Na web stránce školy pod „školní jídelna“ bude pro vás připravený balíček informací, včetně přihlášky na stravování.

Důležité adresy

1. kladska.cz - školní jídelna

  • přihlášku ke stravování je možné odeslat e-mailem na jidelna@kladska.cz, nebo odevzdat osobně v kanceláři ŠJ  od  23.8.2021, denně mezi 8 - 14 hodinou.
  • obědy na září budete platit v hotovosti předem, dostanete VS žáka a čip za 28,- Kč, který je nevratný, a při ztrátě nebo poškození si musíte zakoupit nový.

2. http://strav.nasejidelna.cz/0012 - internetové objednávání obědů 

Způsoby platby

  • souhlas s inkasem / účet 4630309/0800 / platba se provádí 25. den v měsíci, k založení potřebujete VS žáka
  • trvalý příkaz / platbu zadejte mezi 15.- 20. dnem v měsíci na následující měsíc předem na účet  4630309/0800
  • jednorázově na více měsíců
  • hotově – výjimečně / první třídy na září

Obědy se vydávají jenom těm žákům, kteří mají obědy uhrazeny!