Zprávy z „koronavýuky"

ukázky naší distanční výuky jako poděkování rodičům