Zahájení přihlašování na zájmové kroužky KRPŠ

Spuštění v 0:00 hod.